Pirkanmaan poliisilaitoksen tietoon tulleiden rikosten määrä väheni 4,74 prosenttia tammi – elokuussa 2012, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Rikoksia kirjattiin 48 002 kappaletta, kun vuonna 2011 määrä oli 50 393 kappaletta.

Rikoslakirikosten määrä väheni 28 190 rikoksesta tämän vuoden 27 617 rikokseen eli 2,03 prosenttia.

Rikoslakirikosten, joista on rajattu liikennerikokset pois, määrä pysyi lähes ennallaan. Lisäystä oli 14 rikosta ja kokonaismäärä tämän vuoden puolella oli 19 331 rikosta.

Selvitystaso laski kaikkien rikosten kohdalla 80,1 prosentista 78,6 prosenttiin, rikoslakirikoksissa 66,5 prosentista 64 prosenttiin ja rikoslakirikoksissa, joista on rajattu liikennerikokset pois 53,3 prosentista tasan 50 prosenttiin. Rikosten selvitystaso on samaa luokkaa koko Suomen keskiarvojen kanssa.

Asukasluvun mukaisesti Pirkanmaan poliisilaitos luetaan kuuluvaksi suuriin poliisilaitoksiin yhdessä Helsingin, Länsi-Uusimaan ja Varsinais-Suomen poliisilaitosten kanssa. Näiden selvitystason keskiarvoon nähden Pirkanmaan poliisilaitoksen selvitystaso on edelleen joitakin prosentteja parempi.

Kuluvan vuoden aikana Pirkanmaan poliisilaitoksen alueella kirjattiin tuhatta asukasta kohden 146,2 rikosta. Myös asukaslukuun suhteutettuna rikosten määrä on vähentynyt. Rikosten määrä tuhatta asukasta kohden koko Suomen alueella oli 163,2 ja suurten poliisilaitosten alueella 160,9. Pirkanmaan poliisilaitoksen alueella kirjattiin kuluvan vuoden aikana tuhatta asukasta kohden 84,2 rikoslakirikosta ja 59 rikoslakirikosta, joista liikennerikokset on rajattu pois. Suuriin poliisilaitoksiin tai koko Suomeen verrattuna myös nämä määrät ovat selkeästi pienemmät.

Pirkanmaan poliisilaitoksen tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 1,15 prosenttia. Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet lisääntyivät selvästi, vaikka niiden määrä on tähän asti vuosittain vähentynyt. Jo useamman vuoden kasvussa olleiden petosrikosten määrä lisääntyi edelleen. Lisäystä oli myös ryöstöjen määrässä, joista erityisen paljon kasvua oli ryöstön yrityksissä. Omaisuusrikosten selvitystaso laski edellisen vuoden 42,7 prosentista 38 prosenttiin.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrässä oli edellisestä vuodesta laskua 1,63 prosenttia ja pahoinpitelyrikoksissa 1,97 prosenttia, vaikka törkeiden pahoinpitelyjen määrä onkin lisääntynyt. Parantunut tilanne johtuu osittain siitä, että lakimuutoksen vuoksi määrät olivat vuonna 2011 normaalia korkeammat ja nyt tilanne on tasoittunut. Myös henkirikosten määrä yrityksineen näyttää edelliseen vuoteen nähden huomattavasti paremmalta. Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso nousi 72,8 prosentista 78,3 prosenttiin.

Huumausaineen käyttörikosten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Väheneminen oli niin voimakasta, että huumausainerikosten kokonaismäärä väheni 5,15 prosenttia, vaikka samaan aikaan huumausainerikosten ja törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi.

Pirkanmaan poliisilaitoksen tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä lisääntyi 45,39 prosentilla eli 69 rikoksella edelliseen vuoteen nähden. Yksittäisten rikosnimikkeiden kohdalla eniten lisäystä oli raiskauksissa ja törkeissä lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä. Osa lisäyksestä johtuu siitä, että poliisin tietoon tulivat paikallisen tanssikoulun toimintaan liittyvät seksuaalirikokset. Rikosilmoitukset kirjattiin ja ne tilastoituivat vuodelle 2012, vaikka tekojen tapahtuma-ajat olivat edellisiltä vuosilta.

Liikennerikosten määrä väheni 6,62 prosenttia ja vähenemistä oli lähes kaikkien rikosnimikkeiden kohdalla. Väheneminen oli samaa tasoa myös liikennerikkomusten kohdalla.

TUTKINTA-AJOISSA PIENTÄ LISÄYSTÄ

Pirkanmaan poliisilaitoksen tutkimien rikosten tutkinta-ajat heikkenivät edellisestä vuodesta. Kaikkien rikosten kohdalla tutkinta-aika lisääntyi 24 vuorokaudesta 26 vuorokauteen, rikoslakirikoksissa 49 vuorokaudesta 53 vuorokauteen ja rikoslakirikoksissa, joista on rajattu liik ennerikokset pois 79 vuorokaudesta 84 vuorokauteen. Heikkenemisestä huolimatta ajat ovat edelleen valtakunnallisten arvojen paremmalla puolella.

POLIISIN HÄLYTYSTEHTÄVIEN MÄÄRÄ VÄHENI VUODESTA 2011

Poliisin hälytystehtävien määrä väheni Pirkanmaan alueella 2,86 prosenttia edellisen vuoden tammi – elokuuhun nähden. Kokonaismäärä väheni 59 108 tehtävästä 57 420 tehtävään. Kiireellisimpien eli A -kiireellisyyskoodin tehtävät vähenivät 6,93 prosenttia ja B -kiireellisyyskoodin tehtävät 7,87 prosenttia.

Tehtäväryhmistä mainittavampaa lisäystä oli vain liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuvissa tehtävissä. Pientä lisäystä oli hengen ja terveyden suojaan kohdistuneissa tehtävissä sekä omaisuuden suojaan kohdistuneissa tehtävissä. Kotihälytystehtävät lisääntyivät, vaikka yksilön suojaan kohdistuneet tehtävät kokonaisuudessaan vähenivät.

KIIREELLISIMPEN TEHTÄVIEN TOIMINTAVALMIUSAIKA PARANI

Kiireellisimpien eli A -kiireellisyyskoodin tehtävien toimintavalmiusaika parani 1,3 minuuttia edellisen tammi – elokuuhun nähden. Näiden tehtävien kohdalla poliisi ennätti paikalle keskimäärin 9,2 minuutissa. B -kiireellisyyskoodin tehtävissä toimintavalmius heikkeni 3,7 minuuttia ja poliisi pääsi paikalle 19,5 minuutissa. Heikkeneminen on seurausta tehtävien ruuhkautumisesta etenkin kesäkuukausina.

POLIISIN MYÖNTÄMIEN LUPIEN KYSYNTÄ KASVOI

Poliisin myöntämien lupien kysyntä kasvoi edellisestä vuodesta 13,68 prosenttia. Vuoden 2011 tammi – elokuussa Pirkanmaan poliisilaitos myönsi 71 226 lupaa. Tämän vuoden vastaava lukema oli 80 973 lupaa. Eniten kasvoi henkilöllisyyttä osoittavien matkustusasiakirjojen kysyntä, missä lisäystä oli 27,3 prosenttia. Kysynnän lisääntymiseen vaikutti vuoden 2006 muutos, jolloin siirryttiin viiden vuoden passeihin. Nämä passit ovat nyt vanhenemassa. Vielä käytössä olevien 10 vuoden passien vanheneminen ja se, että lapset ovat tarvinneet oman passin kesästä 2012 lähtien, ovat lisänneet kysyntää.

Pirkanmaan poliisilaitoksen tilastot kunnittain pyritään julkaisemaan lähiviikkojen aikana.

Tiedostoliitteet: Poliisille ilmoitetut rikokset ja hälytystehtävät.pdf

01.10.2012
Pirkanmaan poliisilaitos

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.