Kuluvan vuoden tammi-elokuussa on poliisin tietoon tulleen väkivaltarikollisuuden määrä laskenut lähes kymmenen prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Määrä on kuitenkin edelleen noin kymmenen prosenttia muutaman edellisen vuoden keskiarvoa korkeammalla tasolla.

– Viime vuodelle oli leimallista poliisin tietoon tulleen väkivaltarikollisuuden ennennäkemättömän suuri kasvu. Tämä johtui kuitenkin lähes kokonaan vuoden alussa voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jonka myötä entistä suurempi joukko lieviäkin väkivallantekoja siirtyi virallisen syytteen alaisiksi. Ny tilanne alkaa näyttää normaalimmalta, poliisiylijohtaja Mikko Paatero arvioi.

Kaikkien poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä näyttää lähteneen selvään laskuun. Poliisin tietoon tuli vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana 577 424 rikosta tai rikkomusta. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna määrä oli lähes yhdeksän prosenttia pienempi. Lukumääräisesti tuo tarkoittaa lähes 57 000 rikosta tai rikkomusta.

– Liikennerikkomusten määrä väheni yli 30 000 kappaleella muodostaen suurimman yksittäisen selittäjän kokonaismäärän laskulle, Paatero sanoo.

Kun arvioidaan poliisin palvelukykyä, yleisesti käytetty rajaus on rikoslakirikokset vähennettynä liikennerikoksilla. Perusteena tälle on se, että liikennerikokset ovat pääsääntöisesti selviä jo valmiiksi. Rikoslakirikosten (liikennerikokset eivät mukana) määrä väheni edellisvuoden tammi-elokuuhun verrattuna noin 6,5 prosenttia.

Omaisuusrikosten määrä laski, ryöstöjen määrä nousi

Omaisuusrikoksia poliisin tietoon tuli tammi-elokuussa seitsemän prosenttia vuoden 2011 tammi-elokuuta vähemmän. Varkausrikosten määrä väheni lähes kahdeksan prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sen sijaan ryöstöjä kirjattiin kuusi prosenttia enemmän.

Automurtojen ja moottorikulkuneuvojen käyttövarkauksien määrä väheni lähes neljänneksen. Liikemurtojen määrä oli noin yhdeksän prosenttia ja vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneiden murtojen määrä seitsemän prosenttia vuoden 2011 tammi-elokuuta pienempi.

Asuntomurtojen määrä sen sijaan oli neljä prosenttia vuoden 2011 vastaavaa ajankohtaa suurempi.

– Yhtenä selityksenä tälle on se, että poliisi toteutti yhteistyössä PTR -viranomaisten (Tulli ja Rajavartiolaitos), Valtakunnansyyttäjäviraston ja Europolin kanssa kolmantena peräkkäisenä kesänä liikkuviin rikollisryhmiin kohdistetun KOPPI -torjuntaprojektin, poliisiylijohtaja Mikko Paatero sanoo.

Väkivaltarikosten määrä laskenut

Vuoden 2011 alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka johdosta perhe- ja lähisuhteessa tapahtuneet, alle 18-vuotiaaseen sekä työtehtäväänsä hoitavaan kohdistuneet lievät pahoinpitelyt muuttuivat virallisen syytteen alaisiksi. Muutos kohottikin poliisin tietoon tulleen väkivallan määrää yli 20 prosenttia vuonna 2011.

– Nyt näyttää siltä, että väkivallan taso kohosi viime vuonna hyppäyksenomaisesti edellisiä vuosia korkeammalle.  Kuluvan vuoden tammi-elokuuta edellisvuoteen verrattaessa määrä on kuitenkin jo lähes kymmenen prosenttia pienempi, Paatero sanoo.

Väkivaltarikoksia kirjattiin kuluvan vuoden tammi-elokuussa 25 788, kun vastaava lukumäärä vuotta aikaisemmin oli 28 426.

Sekä yleisillä että yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten määrä on vähentynyt. Yksityisasunnoissa tapahtuneiden määrä oli kahdeksan prosenttia edellisvuoden tammi-elokuuta pienempi. Selvästi keskimääräistä enemmän vähenivät yleisissä tilaisuuksissa sekä liikekeskuksissa tapahtuneet pahoinpitelyt.

Huumausainerikosten määrä laskenut

Huumausainerikosten määrä laski kahdeksan prosenttia vuoden 2011 tammi-elokuuhun verrattuna. Törkeitä huumausainerikoksia poliisin tietoon tuli runsaat neljä prosenttia vähemmän. Huumausainerikoksia oli yhteensä 11 790, joista törkeitä runsas 500.

Mikko Paateron mukaan huumausainerikosten kokonaismäärään liittyy aina myös valvontaan käytettävissä olevat resurssit sekä se, miten paljon poliisi pystyy käyttämään työaikaa tähän.

– Törkeiden huumausaineiden tutkintakokonaisuuksien paljastaminen kansainvälistyy ja monimutkaistuu koko ajan, mikä sitoo huumausainerikollisuuden torjuntaan käytettäviä voimavaroja tutkintaan entistä pidemmiksi ajoiksi. Tämä tietysti vaikuttaa erityisesti kirjattujen törkeiden huumausainerikosten lukumäärään, hän sanoo.

Liikennekuri parantunut

Liikennerikosten määrä oli kuluvan vuoden tammi-elokuussa yhdeksän prosenttia edellisvuotta pienempi. Rattijuopumuksia poliisin tietoon tuli myös lähes yhdeksän prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Rattijuopumuksen lasku näkyy myös Tilastokeskuksen tuoreissa tilastoissa.

– Sellaisia henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia, joissa kuljettajalla oli alkoholia veressään, tapahtui tammi-elokuussa 370, mikä on 90 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana, Paatero sanoo.

Liikennerikkomuksissa laskua oli puolestaan 11 prosenttia. Automaattisen liikennevalvonnan seuraamusten määrä laski 21 prosentilla (vähennystä noin 77 000 kpl) vuoden 2011 tammi-elokuuhun verrattuna.

Automaattivalvontaan käytettiin tammi-elokuussa 6 400 henkilötyötuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta sen sijaan laitteiden käyttötunteja lisättiin 216 000 tunnista 223 000 tuntiin. Samaan aikaan valvonnan kohteena olleiden ajoneuvojan määrä nousi 35 miljoonaan ajoneuvoon edellisen vuoden 32,5 miljoonasta.

– Lukujen valiossa liikennekuri näyttää parantuneen ainakin automaattivalvotuilla tiejaksoilla, Paatero sanoo.

Selvitysasteet erittäin hyvällä tasolla

Mikko Paateron mukaan rikosten selvitysasteet ovat parantuneet edellisvuodesta ja ovat erittäin hyvällä tasolla.

– Poliisi kykeni selvittämään tammi-elokuussa 2012 runsaat 79 prosenttia kaikista tietoon tulleista rikoksista. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna luvussa on parannusta vajaan prosenttiyksikön verran, hän sanoo.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista sekä pahoinpitelyrikoksista selvitettiin lähes 80 prosenttia ja omaisuusrikoksista hieman alle 40 prosenttia. Erityisesti väkivaltarikosten selvitystaso on merkittävästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi (68,2 prosenttia vuonna 2011, 80,7 prosenttia vuonna 2012).

Poliisin saamien tehtävien määrä laski

Poliisille tuli tammi-elokuussa 2012 yli 674 000 tehtävää. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan määrä oli runsaat kuusi prosenttia eli 44 000 tehtävää pienempi.

Paateron mukaan luvuissa huomattavaa on se, että poliisin oma-aloitteisten tehtävien määrä ei ole vähentynyt, vaan lasku kohdistuu hätäkeskusten välittämiin tehtäviin, Paatero sanoo.

– Kehitys selittyy pääosin yksilön ja omaisuuden suojaan kohdistuneiden ja häiriökäyttäytymisten määrän selvällä laskulla. Hälytystehtävät vähenivät kaikkien muiden paitsi perheväkivaltatehtävien ja liikenneonnettomuuksien osalta.

– Sähköisen rikosilmoituksen laajentunut käyttö on vähentänyt poliisille tulevia soittoja ja vähentänyt myös sitä kautta tehtäviä, Paatero sanoo.

Perheväkivaltatehtäviä poliisi hoiti yli 1 100 kappaletta edellisvuoden tammi-elokuuta enemmän (lisäystä 8,3 prosenttia). Liikenneonnettomuuksien määrä lisääntyi puolestaan kahdella prosentilla.

Hälytystehtävien toimintavalmius koheni selvästi edellisvuodesta. Kiireellisimmissä hälytystehtävissä poliisi oli tapahtumapaikalla tehtävän saatuaan keskimäärin 9,2 minuutissa ja kaikissa hälytystehtävissä vajaassa 17 minuutissa. A-hälytystehtävien osalta parannusta oli minuutti ja kaikkien hälytystehtävien osalta hieman alle puoli minuuttia vuoden 2011 tammi-elokuuhun verrattuna.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.