Ajoneuvovakuutuksen ottaminen toisen nimiin on kiellettyä mutta silti yllättävän yleistä. If Vahinkovakuutusyhtiön kahden vuoden tehotarkkailussa havaittujen haamuostojen määrä nelinkertaistui. Toisen nimiin ei kannata ottaa vakuutusta, sillä vastassa on monenlaisia ongelmia.

Lakisääteinen liikennevakuutus tai vapaaehtoinen autovakuutus otetaan toisen nimiin useimmiten siksi, että sitä kautta säästetään vakuutusmaksuissa tai saadaan muuta taloudellista hyötyä. Taustalla voi olla suurempien vakuutusbonusten saaminen, paremmat vakuutusehdot tai lähtökohdiltaan edullisempi vakuutus. Myös vakavat maksuhäiriöt sekä omaisuuden salaaminen velkojilta tai ulosotolta ovat yleisiä syitä vakuutuksen ottamiseen toisen nimissä. Tyypillisesti esimerkiksi vanhemmat ottavat aikuisten lastensa ajoneuvoja ja vakuutuksia nimiinsä asiaa enempää ajattelematta.

Vakuutusyhtiöt ovat kiinnittäneet vakuutusbulvaaneihin eli vakuutusten haamuostajiin erityistä huomiota muutaman vuoden ajan. Tuona aikana havaittujen väärinkäyttötapausten määrä on esimerkiksi Ifissä nelinkertaistunut.

– Todella monet vakuutuksia toisen nimissä ottaneet eivät tiedä, miksi vakuutuksia ei voi ottaa muiden nimiin tai miksi toisen haamuostajaksi ei kannata suostua. Haluamme levittää tietoa asiasta, jotta ihmiset tietävät toimintansa riskit ja pystyvät korjaamaan tilanteen. Vakuutustietojen ja ajoneuvorekisterin tietojen tulee täsmätä ja olla yhtä ajoneuvon todellisten omistaja- ja haltijatietojen sekä käytön kanssa, Ifin tutkijatoimen päällikköJarmo Murtomäki sanoo.

Liikennevakuutuksen ottaminen toiseen nimiin johtaa monenlaisiin hankaluuksiin. Vahinkotilanteessa vakuutusyhtiö tai liikennevakuutuskeskus eivät lain mukaan korvaa ajoneuvon kuljettajalle, omistajalle tai haltijalle sattuneita vahinkoja. Vapaaehtoisesta autovakuutuksesta ei makseta lainkaan korvauksia.

Kun vakuutusbulvaanin käyttö paljastuu, ajoneuvo laitetaan käyttökieltoon. Jos käyttökiellossa oleva auto tavataan liikenteessä, poliisi poistaa siitä rekisterikilvet. Haamuostaja voi saada poliisin tietoihin merkinnän rekisterimerkintärikkomuksesta tai syytteen rikoksesta.

Auton vakuutus raukeaa takautuvasti siltä ajalta, kun auto on ollut bulvaanin kautta vakuutettu. Liikennevakuutuskeskus perii vilpillisesti vakuutetusta ajasta korotetun liikennevakuutusmaksun. Vakuutusyhtiön ei tarvitse palauttaa väärien tietojen perusteella maksettuja vakuutusmaksuja.

Tehostetun bulvaaniseurannan tavoitteena on kannustaa suomalaisia ottamaan ajoneuvovakuus rehellisin keinoin ja vähentää vilpillisten vakuutusten määrää.

Haamuostajat ovat osa harmaata taloutta

– Vakuutusbulvaanilla tai bulvaanilla tarkoitetaan henkilöä, joka ottaa toisen henkilön vakuutuksen vilpillisesti omiin nimiinsä.
– Yleisintä bulvaanin käyttö on auton vakuutuksissa. Tällöin auton omistajaksi tai haltijaksi ilmoitetaan joku muu kuin auton todellinen omistaja/haltija.
– Bulvaania käytetään useimmin siksi, että sitä kautta säästetään vakuutusmaksuissa tai saadaan muuten taloudellista hyötyä.
– Vakuutuksen haamuostaja ei usein miellä tekevänsä väärin, kun ottaa esimerkiksi aikuisen lapsensa tai ystävänsä puolesta vakuutuksen.
– Bulvaanirakenne lasketaan yhdeksi osaksi harmaata taloutta. Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu harmaan talouden vahva torjuminen.

Liikennevakuutuksen ottaminen toisen nimiin johtaa hankaluuksiin

1. Jos vakuutusten haamuostajan käyttö paljastuu, raukeaa auton vakuutus takautuvasti siltä ajalta, kun auto on ollut vilpillisesti vakuutettu. Liikennevakuutuskeskus perii vilpilliseltä ajalta korotetun liikennevakuutusmaksun.
2. Ajoneuvo laitetaan käyttökieltoon, ja poliisi estää tarvittaessa ajoneuvon käytön ottamalla rekisterikilvet pois.
3. Vahinkotilanteessa vakuutusyhtiö ei maksa lainkaan korvauksia. Liikennevakuutuskeskuskaan ei korvaa ajoneuvon kuljettajalle, omistajalle tai haltijalle sattuneita vahinkoja.
4. Vakuutusyhtiön ei tarvitse palauttaa vilpillisen toiminnan perusteella maksettuja vakuutusmaksuja.
5. Haamuostaja voi saada poliisin tietoihin merkinnän rekisterimerkintärikkomuksesta tai syytteen rikoksesta.

Lisätietoja:
Liikennevakuutuskeskus: Sanktio vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajamisesta

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.