Ensimmäinen HSL:n sopimusliikennöitsijöille tarkoitettu tarjouskilpailu päästöjä alentavista toimenpiteistä on ratkaistu. Tarjouskilpailuun osallistuneet liikennöitsijät esittivät uusia, voimassaolevat sopimukset ylittäviä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Ympäristöbonusta maksetaan hyvityksenä toimenpiteiden käyttöönotosta. Bonusmalli ottaa huomioon sekä hiilidioksidipäästöt että haitalliset lähipäästöt. Vuoden 2013 loppuun asti jatkuvalle kaudella bonuksiin on varattu 600 000 euron määräraha.

HSL arvioi parhaat toimenpiteet kustannustehokkuuden mukaisessa järjestyksessä. Tarjouskilpailuun osallistui 6 liikennöitsijää kaikkiaan 34 tarjouksella. Bussiyhtiöistä parhaiten menestyi Nobina, jolle maksettava bonus on kokonaisuudessaan runsas puolet varatusta rahasummasta eli noin 360 000 euroa. Alle 100 000 euron bonuksen saivat Veolia Vantaa Oy, Veolia Espoo Oy, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Oy, Helsingin Bussiliikenne Oy ja Westendin Linja Oy.

“Tarjousten määrä jäi melko vähäiseksi, ja vain kolmanneksessa hyväksytyistä tarjouksista vähennetty päästöhaitta oli suurempi kuin tarjoushinta. Tilanne kertoo siitä, että kustannustehokkaita toimenpiteitä päästöjen vähentämiseen ei ole vielä riittävästi käytettävissä. Seuraavat ympäristöbonukset kilpailutetaan vuodelle 2014. Ensimmäisen kierroksen perusteella ei ole näköpiirissä, että bonusjärjestelmää tultaisiin laajentamaan merkittävästi vielä lähivuosina”, HSL:n hankintaryhmän päällikkö Kimmo Sinisalo sanoo.

Uutta kalustoa ja biopolttoaineita

Tarjouskilpailussa ehdotettuja toimenpiteitä olivat vanhimman kaluston vaihtaminen uudempaan tai alkavissa sopimuksissa tarjotun kaluston vaihtaminen energiatehokkaisiin kevytrakennebusseihin. Polttoainepuolella tarjoukset koskivat jäteraaka-aineperäisen biopolttoaineen tai biokaasun käyttämistä sekä vanhan kaluston varustamista pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla.

Hyväksytyillä toimilla pystytään laskelmien mukaan vähentämään HSL:n tilaaman bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjä 7 %, typen oksidien päästöjä 2,7 % ja hiukkaspäästöjä 6 %.

Linkit:

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.