Pääkaupunkiseudulla sekä joukkoliikenteen matkustajamäärä että lipputulot ovat kehittyneet alkuvuonna suotuisasti. Tammi-elokuussa matkustajia oli 191,9 miljoonaa, mikä on 3,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. HSL seuraa matkustajamäärän kehitystä busseissa, raitioliikenteessä, metrossa ja lautalla. Tarkastelujaksoon eivät sisälly lähijunaliikenteen matkustajatiedot, joita HSL tilastoi vuositasolla. Vuonna 2011 matkustajamäärä kasvoi 2,8 prosentilla noin 336 miljoonaan. Ennusteen mukaan matkustajamäärä on vuoden 2012 lopussa yhteensä 345,4 miljoonaa.

“Kylmä kesä verotti ainoastaan Suomenlinnan lauttamatkustajia, muutoin matkustajamäärät kasvoivat kaikissa liikennemuodoissa, vaikka kesällä järjestettiin ennätyksellisen paljon poikkeusliikennettä rakennushankkeiden vuoksi. Runsaan viikon kestänyt Kalasataman metrosiltatyön aikainen poikkeusliikenne ei karkottanut matkustajia, vaan palaute poikkeusjärjestelyistä oli voittopuolisesti positiivista. Sen sijaan syysliikennekauden alkaessa toteutettu laaja kantakaupungin linjastouudistus hämmensi useita matkustajia, koska osa pysäkkimerkinnöistä viivästyi ja reittimuutoksia oli monikertainen määrä keskivertosyksyyn verrattuna. Muutoksen tavoitteena on ollut keskustan bussiliikenteen nopeuttaminen. HSL seuraa nyt miten muutos on vaikuttanut keskustan bussien käyttöön”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Lipputuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2012 yhteensä 269,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,5 prosenttia talousarviossa arvioitua enemmän. Kaikkiaan HSL:n toimintatulojen arvioidaan olevan yhteensä 563,3 miljoonaa euroa, josta 47,9 prosenttia on lipputuloja ja 49,3 prosenttia kuntaosuuksia. Tuloennuste ylittää talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Lipputulojen ja kuntaosuuksien lisäksi HSL:n tulot koostuvat tarkastusmaksuista, valtion tuista sekä vuokratuotoista.

Toimintamenoista 79 prosenttia on joukkoliikenteen operointikustannuksia. Ennusteen mukaan operointikustannukset ovat kuluvana vuonna 439,6 miljoonaa euroa, josta kustannukset liikennemuodoittain ovat bussiliikenteessä noin 296,5 miljoonaa euroa, junaliikenteessä 65,8 miljoonaa euroa, metroliikenteessä 24,4 miljoonaa euroa, raitioliikenteessä 48,2 miljoonaa euroa ja lauttaliikenteessä 4,2 miljoonaa euroa.

Linkit:

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.