Työsuojelutarkastajat tarkastivat kesällä 2012 noin 100 tyypillistä nuorten kesätyöpaikkaa kuten jäätelökioskeja, kesäkahviloita ja marjanmyyntipisteitä Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaiden alueella. Puutteita havaittiin erityisesti työterveyshuollon järjestämisessä, asiakasväkivallan uhan hallinnassa, työvuorojen yksipuoleisessa muuttamisessa ja työsuhdeasioissa.

Perehdytys oli pääosin työpaikoilla hoidettu hyvin, ja myös yksintyöskentelyyn liittyvät asiat, kuten yhteydenpito ja tauotuksen järjestäminen, olivat suurimmassa osassa järjestetty. Asiakasväkivallan uhkaan liittyvä ohjeistus oli kuitenkin puutteellista kolmasosassa työpaikoista, ja ääritapauksissa työntekijät joutuivat kuljettamaan rahat työpaikalta kotiin säilytettäväksi, mikä aiheuttaa nuorille työntekijöille tarpeetonta kuormitusta.

Yli puolessa tarkastetuista työpaikoista ei työterveyshuoltoa ollut järjestetty. Palkkaus oli pääosin kunnossa, vaikka osalla työpaikoista oli epäselvyyttä noudatettavasta työehtosopimuksesta, ja myös työehtosopimuksen vähimmäistason alittavia palkkoja havaittiin. Kolmasosassa tarkastetuista kohteista oli puutteita kirjallisen työsopimuksen sisällössä, ja osassa kohteista työehdoista oli sovittu vain suullisesti. Työvuoroluettelot oli pääsääntöisesti laadittu oikein, mutta niitä saatettiin muuttaa yksipuoleisesti työaikalain vastaisesti esim. sääolosuhteisiin vedoten, tai ne toimitettiin työntekijöille myöhässä.

Tarkastukset ovat osa laajempaa vuosina 2012-2015 toteutettavaa Nuoret- ja kausityöntekijät hanketta. Työsuojelun vastuualue ohjeistaakin myös nuoria työntekijöitä selvittämään oikeutensa. Epäkohdista on hyvä keskustella aina ensin työnantajan kanssa, ja myös vanhempien kannattaa tukea nuoria työelämän pelisääntöihin perehtymisessä. Lisätietoa ja ohjausta saa tarvittaessa myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.