Kuvassa Olkiluodon ydinvoimalatyömaata. Kuvan oikeudet: STUK

Euroopan komissio on ilmoittanut laativansa eurooppalaisten ydinvoimalaitosten stressitesteistä tiedonannon Euroopan neuvostolle ja parlamentille lokakuussa. Kansalliset viranomaiset eivät ole osallistuneet komission tiedonannon laatimiseen. Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä, ENSREG julkisti eurooppalaisten ydinvoimalaitosten stressitestien yhteenvetoraportin 26.4.2012

Niin sanottujen ydinvoimalaitosten stressitestien tekeminen käynnistettiin Suomessa ja muissa EU:n ydinvoimaa käyttävissä maissa sekä Sveitsissä ja Ukrainassa Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen keväällä 2011. Stressitesteillä arvioitiin kuinka ydinvoimalaitokset käyttäytyvät luonnonilmiöiden aiheuttamissa ääriolosuhteissa. Laitosten kokonaisturvallisuuden arvioimiseen niitä ei tarkoitettu.

Testeissä keskityttiin tilanteisiin, joiden alkutapahtuma on maanjäristys, tulva tai äärimmäinen sääilmiö. ENSREGin mukaan stressitestit tehtiin hyvin perusteellisesti. Työ on jo johtanut tai johtamassa toimenpiteisiin kaikissa testit tehneissä maissa.

Suomessa ydinvoimalaitosten turvallisuusarviointi Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuksien valossa aloitettiin työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä jo ennen kansainvälisen stressitestityön käynnistymistä. STUK on koonnut tiedot sekä kansallisesta selvityksestä että stressitesteistä internetsivulleen.

Suomalaisten ydinvoimalaitosten kokonaisturvallisuutta arvioidaan säännöllisesti ja jatkuvasti. Stressitestit täydensivät tätä säännöllistä arviointityötä. Testien löydökset eivät olleet yllättäviä. Fukushiman onnettomuus kuitenkin osoitti, että on tärkeää varautua myös äärimmäisen epätodennäköisten ilmiöiden varalle vakavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Stressitestien peruina esimerkiksi Olkiluodon käynnissä olevilla voimalaitosyksiköillä varaudutaan parantamaan järjestelmiä pitkäaikaisen sähkökatkon varalle. Loviisan ydinvoimalaitoksella tehdään uusia suunnitelmia muun muassa tulvasuojelun parantamiseksi poikkeuksellisen korkean meriveden pinnan varalle.

Teollisuuden Voima tekee parhaillaan suunnitelmia sähköstä riippumattomien jäähdytysjärjestelmän toteuttamiseksi Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Järjestelmän on tarkoitus auttaa tilanteessa, jossa kaikki sähkölähteet on menetetty samanaikaisesti. Tilanne on Olkiluodon ydinvoimalaitoksella erittäin epätodennäköinen, sillä laitokselle on rakennettu moninkertaiset, toisistaan riippumattomat sähköntuotto- ja jakelujärjestelmät, joiden avulla riittävä jäähdytys saadaan varmistettua onnettomuustilanteissakin.

Turvallisuusajattelu suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla lähtee kuitenkin siitä, että vakavakin reaktorionnettomuus on mahdollinen. Sen takia laitoksille on rakennettu vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmät eikä reaktorisydämen sulaminenkaan johtaisi sellaisiin radioaktiivisten aineiden päästöihin kuin esimerkiksi Fukushiman ydinvoimalaitosten onnettomuudessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.