Yritysten päättäjätietoihin tulee vuosittain kymmeniätuhansia muutoksia. Naisia päättäjistä on yhä vain joka kolmas.

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet kantavat juridisen vastuun, mutta esimerkiksi päivittäisiä hankintapäätöksiä yrityksissä tekevät kymmenettuhannet muutkin henkilöt. Suomen Asiakastieto Oy:n tuore selvitys osoittaa, että näistä ns. päättäjistä kaksi kolmasosaa on miehiä. Miesten ja naisten osuudet kuitenkin vaihtelevat toimialoittain ja yrityksen sisäisen vastuualueen mukaan erittäin paljon.

Päätoimialoista ainoastaan majoitus- ja ravitsemusalalla päättäjistä puolet (51%) on naisia, muilla aloilla heitä on selvästi vähemmän. Yrityksissä naisten vastuulla ovat selvästi useimmin viestintä (69%), julkaisutoiminta (61%) ja henkilöstöhallinto (56%). Myös hankinnoista, taloudesta ja asiakaspalvelusta päättäviä naisia on lähes yhtä paljon kuin miehiä.

Suuryrityksissä miehet päättävät myynnistä
Kuljetus- ja it-toiminnot ovat lähes poikkeuksetta miesten vastuulla. Myös myyntitoiminnoissa päätöksentekijöistä valtaosa on miehiä. Naisia heistä on vain joka viides ja osuus pienenee entisestään, kun yrityskoko kasvaa. Yli 20 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävien suomalaisyritysten myyntipäättäjistä vain 17 prosenttia on naisia.

Selvitys perustuu vähintään kymmenen henkeä työllistäviin yrityksiin, joita on noin 22 000. Asiakastiedon päättäjätietokannassa on tällä hetkellä ajantasaiset nimi- ja yhteystiedot näissä yrityksissä työskentelevistä noin 60 000 päättäjästä. Selvityksen ulkopuolelle rajattiin Asiakastiedon tietokannasta niin ikään löytyvät 155 000 toimitusjohtajaa, 725 000 hallituksen jäsentä ja puheenjohtajaa, 194 000 elinkeinonharjoittajaa ja 80 000 yrityksen osakkaat.

Muuttunut tieto antaa syyn soittaa

Asiakastiedon mukaan vuosittain kymmenientuhansien yrityspäättäjien nimi- ja yhteystiedot muuttuvat. Tämä tuo muille yrityksille painetta seurata muutoksia, jotta ne tietävät, kenen kanssa kannattaa asioida ja kuka hankinnoista päättää. Uuden henkilön nimitys nykyisessä tai potentiaalisessa asiakasyrityksessä on myös myynnin ja markkinoinnin kannalta tärkeä tieto. Henkilövaihdos on hyvä syy soittaa ja ylläpitää tai laajentaa asiakassuhdetta.

Asiakastiedon päättäjäseurantapalvelu lähettää sähköpostiin ilmoituksen, kun ennalta määritellyissä yrityksissä tapahtuu muutoksia. Kaupparekisteriin merkittyjen toimitusjohtaja-muutosten lisäksi palvelu jäljittää ja ilmoittaa 16 eri vastuualueella tapahtuvasta tietojen vaihtumisesta.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.