Uusi verkkosivu liikunnan olosuhteiden edistämiseksi kaavoituksessa

Liikuntakaavoitus.fi -sivustolla pyritään edistämään liikunnalle suotuisten elinympäristöjen syntymistä. Tavoitteena on lisätä kansalaisten, suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tietoisuutta liikunnalle suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi pyritään parantamaan erilaisten liikuntatoimijoiden valmiuksia osallistua kaavoitukseen. Sivustolle on koottu taustatietoja, suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Kaavoituksessa on tarpeen kehittää asumista, liikennettä, palveluita ja työpaikka-alueita arkiliikuntaan, kävelyyn, pyöräilyyn ja lähiliikuntaan kannustaviksi.

Kun elinympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan, voivat kaiken ikäiset innostua liikkumaan omin voimin lähiympäristössään ja harrastaa liikuntaa myös yhdessä. Kaikki liikunta auttaa ylläpitämään terveyttä ja mielen vireyttä.

Tutkimustyön päärahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö. Tutkimustyöstä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. Liikunnan olosuhteiden tutkiminen yhdyskuntasuunnittelussa alkoi vuonna 2003. Eri tapaustutkimusten kautta on ilmennyt, että alueiden käytön parissa työskentelevät suunnittelijat, maankäyttöpäätöksiä tekevät päättäjät sekä liikuntatoimijat tarvitsevat ajankohtaista, tiivistä ja helposti omaksuttavaa tietoa liikunnan olosuhteiden ja elinympäristön suunnittelusta.

Tutustu uusiin sivuihin osoitteessa www.liikuntakaavoitus.fi

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.