Kierrätys- ja ympäristönhuoltopalveluja valtakunnallisesti tarjoava Paperinkeräys lanseeraa uuden Kooste-palvelumallin, joka on tarkoitettu suuremmille yrityksille. Maksuton Kooste antaa yrityksille kokonaiskuvan heidän jätteidensä määrästä ja jakeista sekä esittää vaihtoehdot niiden ratkaisemiseksi.

”Jätelaki muuttui toukokuun alussa, ja muutos heijastuu peräti 19 muuhun lakiin Suomessa. Yritykset, joilla on monia materiaalivirtoja ja toisistaan paljon poikkeavia jätejakeita, tarvitsevat entistä enemmän apua jätehuoltonsa oikeanlaiseen ja kustannustehokkaaseen järjestämiseen”, asiakkuusjohtaja Karel Nieminen Paperinkeräyksestä kertoo.

Niemisen mukaan muuttunut jätelaki velvoittaa yrityksiä seuraamaan, dokumentoimaan ja raportoimaan jätteidensä keräämisestä ja kierrättämisestä aiempaa paljon tarkemmin.

”Suurimmissa yrityksissä syntyy puolet yritysten jätteistä, vaikka ne edustavat vain yhtä prosenttia kaikista maamme yrityksistä. Palvelumallimme Kooste helpottaa kokonaiskuvan saamista jätehuollosta ja esittää asiakkaalle vaihtoehdot ratkaista ne.”

Koosteen avulla asiakas saa vastaukset muun muassa jätehuoltokuluista, jätejakeiden koostumuksesta, kaatopaikalle menevästä jätteen määrästä ja jäteastioiden täyttöasteista.

”Kooste on esimerkki uudenlaisesta Paperinkeräyksestä. Jo lähes puolet käsittelemistämme materiaaleista on muuta kuin paperia. Uuden strategian mukaisesti olemme kokonaisvaltainen ympäristönhuollon toimija kaikkialla Suomessa”, Nieminen korostaa.

Paperinkeräys-konserni tarjoaa yrityksille ja yhteisöille kattavat ja luotettavat kierrätys- ja ympäristönhuoltopalvelut sekä tuotteet kaikkialla Suomessa. Metsäteollisuuden omistama ja vuonna 1943 perustama Paperinkeräys Oy huolehtii myös keräyspaperin tuottajavastuusta koko maassa.

Konsernin yritykset ostavat, käsittelevät ja myyvät käytettyjä materiaaleja ja tuotteita raaka-aineeksi, energiaksi ja uudelleen käytettäväksi. Materiaali käsitellään 21 tuotantoyksikössä ja myydään muun muassa metsäteollisuudelle. Tuotteet ovat esimerkiksi käytettyjä kuormalavoja ja toimistokalusteita sekä bio- ja kierrätyspolttoaineita.

www.paperinkerays.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.