EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten yhteistyöryhmän ENSREGin puheenjohtaja, STUKin pääjohtaja Tero Varjoranta on keskustellut EU-komissaari Günther Oettingerin kanssa ydinvoimalaitosten stressitestejä koskevasta komission tiedonannosta.

Komissaari Oettinger vakuutti torstaiaamupäivän tapaamisessa, että komission käsitykset ydinvoimalaitosten stressitesteistä perustuvat ENSREGin huhtikuussa julkaisemaan raporttiin, ja komissio jakaa ENSREGin raportissa kerrotun käsityksen stressitestien tuloksista. Omia turvallisuusarvioita komissio ei ole tehnyt.

”Julkisessa keskustelussa olleet tiedot siitä, että komission johtopäätökset stressitesteistä poikkeaisivat turvallisuusviranomaisten käsityksistä, eivät Oettingerin mukaan pidä paikkaansa”, kertoo Tero Varjoranta.

Lisätietoja:
Euroopan komission lehdistötiedote 4.10.2012:

Ydinvoimaloiden stressitestit: turvallisuustaso korkea, mutta parantamisen varaa on edelleen

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.