Johtajat ja esimiehet ovat työpaikalla merkittävässä roolissa, kun kyse on työssä jaksamisesta, työilmapiiristä ja työurien pituudesta, painottaa Jyty Loimaan 45-vuotisjuhlassa perjantaina puhunut Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki. Jytyn TNS Gallupilla teettämä kyselytutkimuksen mukaan hyvä johtajuus ei toteudu työpaikoilla parhaalla mahdollisella tavalla.

“Oikeudenmukaisuus, arvostuksen antaminen, alaisten tukeminen ja hyvän ilmapiirin luominen. Näitä asioita me suomalaiset arvostamme johtajissa ja esimiehissämme”, Pihlajamäki luettelee tutkimuksen tuloksia. Vaikka työntekijät toivovat työantajalta arvostusta, tutkimuksen mukaan hyvien työsuoritusten palkitsematta jättäminen on kuitenkin kaksi kertaa yleisempää kuin palkitseminen.

“Edellä luetellut johtajien ominaisuudet eivät varmastikaan tule kenellekään yllätyksenä, mutta tutkimus paljasti muutakin. Hyvä työnantaja mahdollistaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja tarjoaa vakaan pohjan, jolle työntekijät voivat rakentaa hyvän työyhteisön. Työntekijät haluavat vaikuttaa myös työnsä sisältöön.”

Pihlajamäki huomauttaa Jytyn tutkimukseen viitaten, että hyvä johtajuus toteutuu työpaikoilla vaihtelevasti. Johtaminen saa huonoimmat arvosanat kunnissa ja kuntayhtymissä. Lähes puolet vastaajista pitää yksityistä sektoria parhaimpana työnantajana, kun taas vain kymmenesosa arvostaa valtiota ja kuntaa. Kirkon työnantajamielikuva on selkeästi heikoin kolmen prosentin arvostuksella.

“Jos noin harva pitää julkista sektoria ja kirkkoa houkuttelevana työnantajana, niin kyllähän tämä antaa työnantajille pohdittavaa”, Pihlajamäki toteaa.

Johtajien ja esimiesten rooli mm. työurien pidentämisessä on Pihlajamäen mukaan merkittävä. Kun työntekijät tekevät mielekästä työtä, johon heillä on mahdollisuus vaikuttaa itse, se auttaa heitä jatkamaan töissä myös henkilökohtaisen eläkeiän jälkeen.

“Siksi ihmettelenkin työnantajatahojen nuivaa, jopa vastustavaa asennetta raamisopimuksessa sovittuun kolmen päivän koulutusjaksoon. Sama koskee Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kokoomuksen puoluevaltuuston vaatimuksia ottaa käyttöön ns. sairauslomakarenssi.”

Pihlajamäen mukaan sairauskarenssiehdotus toteutuessaan olisi kaikkea muuta kuin oikeudenmukainen. Se kohdistuisi selkeänä palkanalennuksena erityisesti pienipalkkaisille ruumiillista työtä tekeville naisvaltaisille aloille ja nuoriin, joilla on tutkimustenkin mukaan eniten lyhyitä sairauspoissaoloja. Kun ihmiset tulisivat sairaina töihin palkanleikkaukset välttääkseen, sillä vaarannettaisiin tartuntavaaran vuoksi koko työyhteisö ja työhyvinvointi kärsisi sekä jaksamisongelmat lisääntyisivät.

Pihlajamäki korostaa, että työmarkkinoilla luottamus rakentuu vastavuoroisuuden periaatteesta ja sovituista asioista on pidettävä kiinni.

“Kolmen päivän koulutusjaksosta on nyt neuvoteltu jo keväästä asti, mutta neuvottelut junnaavat paikallaan. Painotan, että koulutus on aivan keskeisessä roolissa kun mietitään keinoja työurien pidentämiseen. Työt muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla, työntekijät vaihtuvat ja eläköityimisen myötä kokeneita työntekijöitä on entistä vähemmän. Valmisteilla oleva kuntarakenneuudistus, miten se sitten toteutuukaan, tulee merkitsemään muutoksia työtehtävissä ja koulutus on tällöin aivan keskeisessä asemassa. On myös hyvä muistaa, että keväällä syntyi työmarkkinaneuvottelujen osana ns. työurasopimus, joka sisältää mm. linjauksia eläkkeisiin, nuorten työllistämiseen, työterveyshuollon kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen.”

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 70 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 %. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.