Elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.) oli eduskunnan suuren valiokunnan kuultavana perjantaina 5. lokakuuta ensi viikon kilpailukykyneuvoston asioista.

Tutkimukseen liittyvien asioiden osalta neuvostossa on tarkoitus hyväksyä osittainen yleisnäkemys (pl. budjetti) Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) perustamisesta sekä EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma Horisontti 2020:sta.

Neuvostossa on määrä hyväksyä päätelmät kehitystä vauhdittavista avainteknologioista sekä raaka-aineita koskevista innovaatiokumppanuuksista. Suomi katsoo, että energiatehokas ja ekologinen kaivostoiminta on keskeinen kilpailukykytekijä Euroopassa.

Esillä on lisäksi sisämarkkinoiden kehittämistä koskevan toimenpidepaketin eteneminen. Komissio myös esittelee seuraavan toimenpidepaketin, jossa korostuvat liikenteen ja energian sisämarkkinat, kansalaisten ja yritysten liikkuvuus, digitaalinen talous sekä kuluttajien asema. Valiokunnalle tuotiin esille, että myös valtiontukisääntöjen uudistaminen on keskeinen osa sisämarkkinapolitiikkaa.

 

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.