Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä on kehittynyt viime vuosina maltillisesti. Sen sijaan yhteyksien laatu – nimellisellä tiedonsiirtonopeudella mitattuna – on kasvanut huomattavasti. Vielä vuoden 2009 puolivälissä vain kymmenesosa liittymistä oli nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Kolmessa vuodessa näiden osuus on kasvanut jo puoleen kaikista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä. Käytännössä tällainen tiedonsiirtonopeus mahdollistaa muun muassa televisiolähetysten vastaanottamisen laajakaistayhteydellä.

Matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelujen suosio kehittyi vakaasti vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuukausimaksullisia matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymiä oli kesäkuun 2012 lopussa yhteensä 4,1 miljoonaa. Erityisesti käyttömäärältään rajoitetut kuukausimaksulliset liittymät yleistyivät voimakkaasti, joskin myös rajoittamattomien, niin sanottujen mobiililaajakaistaliittymien määrä pysyi kasvussa.

Lankapuhelinliittymät käymässä vähiin ? matkapuhelinliittymiä jo yli 9 miljoonaa

Suomalaisten soittamien minuuttien perusteella voidaan päätellä, että puhepalveluita käytetään suunnilleen saman verran kuin aiemminkin. Yhä useampi puhelu soitetaan kuitenkin matkaviestinverkosta. Kiinteän verkon liittymämäärä painui ensimmäistä kertaa alle miljoonan ja samalla voimakkaammin vähenevä kotitalousliittymien määrä laski yritysliittymämäärän tasolle. Samaan aikaan matkaviestinverkon kokonaisliittymämäärä kasvoi jo yli yhdeksään miljoonaan.

Markkinakatsauksen tiedot perustuvat teleyrityksiltä kerättyihin tietoihin tammi-kesäkuulta 2012. Markkinakatsauksessa esitellään viestintämarkkinoilla tapahtuneita keskeisiä muutoksia.

Markkinakatsaus 6/2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.