Vedenpinta Kyrönjoella Nikkolan mittauspisteellä ylitti tänään lauantaina 6.10. kello 11 tulvarajan, joka on vesioikeuden luvassa määrätty tasolle N43 +40,00 m. Luvan mukaan vedenpinnan ylittäessä Nikkolan sillalla korkeuden N43 +40,00 m, on pengerrysalueiden pumppaamot pysäytettävä ja vettä päästettävä Tieksin ja Rintalan pengerrysalueille avaamalla tulvaluukkuja.

Tieksin ja Rintalan pengerrysalueiden pumppaamot pysäytettiin ja Röyskölän ja Ionojan tulvaluukut avattiin. Näin tulvavedet ovat alkaneet virrata Rintalan ja Tieksin pengerrysalueille, joka on pääasiassa peltoaluetta. Tulvaluukuista juoksutetaan vettä pengerrysalueille sen verran kuin on välttämätöntä vedenkorkeuden pitämiseksi tulvarajan alapuolella. Tieksin ja Rintalan alueen teitä joudutaan sulkemaan veden leviämisen vuoksi.

Päästämällä vesiä pengerrysalueille estetään Ilmajoella asutukselle aiheutuvat merkittävät tulvahaitat. Tällä hetkellä Ilmajoella ainakin Tuomikylässä on asutusta saarroksissa. Lisäksi tulvavesi aiheuttaa merkittävää haittaa Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle.

Edellisen kerran vettä on johdettu pengerretyille alueille Kyrönjoella vuonna 2001. Veden alle jäi tällöin Rintalan ja Tieksin pengerrysalueilla noin 400 ha peltoa. Vuonna 1984 Kyrönjoen tulvajärvi ulottui laajimmillaan Ilmajoen keskusta-asutuksen tuntumasta Ylistaron koskiin saakka. Veden peitossa oli yli 7000 ha alue. Tieksin ja Rintalan pengerrysalueet eivät olleet vielä vuonna 1984 käytössä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.