Useiden Pohjanmaan jokien vedenkorkeudet ja virtaamat jatkuvat edelleen poikkeuksellisina. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Pitkämön tekojärven pintaa on saatu merkittävästi alaspäin, mutta vesimäärät alempana Kyrönjoessa ovat selvästi lisääntyneet. Lisäksi Närpiönjoen ja Lapväärtin-Isojoen virtaamat ovat yön aikana edelleen kasvaneet.

Pitkämön tekojärven vedenpintaa on yön aikana saatu laskemaan runsaalla 30 sentillä ja vedenpinta on nyt vesioikeuden myöntämän luvan rajojen sisällä. Vedenpinnan laskemiseksi avattiin lauantai-iltana kaivinkoneella padossa oleva tulvajuoksutuskynnys.  Lisäksi tulvavettä on lauantaiyöstä lähtien juoksutettu myös voimalaitoksen tulvaluukun kautta. Juoksutukset on onnistuttu hoitamaan ilman, että tulvavesi nousi voimalaitoksen sisälle. Pitkämön vedenpinta on nyt sunnuntaina aamulla 68,68.

Ilmajoella Nikkolassa vedenpinta on yön aikana noussut tasolle 40,40, mikä on 20 senttiä korkeammalla kuin eilen. Nikkolan vedenpinnan nousu johtuu pääosin edelleen jatkuvista sateista ja osin myös Pitkämön tekojärvestä lisätystä juoksutuksesta. Tulvaraja on nyt ylitetty 40 sentillä, mitä ei ole tapahtunut kertaakaan sinä aikana kun Kyrönjoki on ollut pengerrettynä. Vettä johdetaan tulvaluukkujen kautta edelleen Rintalan ja Tieksin pengerrysalueille. Muille Kyrönjoen pengerrysalueille vesi tulee lähiaikoina virtaamaan itsestään, kun vedenpinta saavuttaa paikallisten tulvakynnysten tason. 

Myös Kyrönjoen alaosalla Mustasaaressa virtaama on edelleen nousussa. Skatilan mitta-asemalla virtaama sunnuntaina aamulla kello 9 oli 427 m3/s.  Virtaamaan ennustetaan edelleen nousevat ja saavuttavan huippunsa maanantaina.

Kyrönjoen eteläpuolella erityisesti Lapväärtin-Isojoen, Teuvanjoen ja Närpiönjoen virtaamat ovat jatkaneet nousuaan.  Esimerkiksi Lapväärtin-Isojoki nousi 14 senttiä lauantain illan ja sunnuntain aamun välillä. Jokien virtaamat ovat saavuttaneet myös seurantahistoriansa suurimmat virtaamat. Lapväärtin- Isojoen virtaama oli sunnuntaina aamulla lähes 200 m3/s. Eilinen ennätys oli 170 m3/s ja sitä edellinen ennätys (163 m3/s) on keväältä 1981.

Tulva uhkaa asutusta ainakin Ilmajoella, Kauhajoella ja Kristiinankaupungissa. Useita teitä on tulvan vuoksi suljettuna ja tulva saattaa uhata myös valtatietä 8.  Tulvan aiheuttamia vahinkoja selvitetään ja niitä pyritään vähentämään. Pelastuslaitokset ja kiinteistönomistajat vastaavat yksittäisten kiinteistöjen tulvantorjuntatyöstä. Torjuntaa tehdään mm. rakentamalla valleja muovista ja hiekkasäkeistä.  

Etelä-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päivystää edelleen tulvatilannetta ja varmistaa säännöstelyn ja tulvarakenteiden toimivuutta. Tulvan uhatessa on otettava yhteyttä hätäkeskukseen 112. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.