Lapväärtin-Isojoen tulvatilannetta 6.10.2012. Kuva: Kim Klemola.

Tulvatilanne jatkuu erityisen ongelmallisena Lapväärtin-Isojoella.  Lapväärtin taajamassa vesi on noussut kymmeniin talouksiin. Tulvavesi uhkaa edelleen nousta valtatielle 8, ja sadetilanteesta riippuu joudutaanko liikenne ohjaamaan kiertoteille. Peruksen mittausasemalla vedenpinta on lievässä laskussa, mutta tulva on edelleen harvinaisempi kuin kerran sadassa vuodessa.

Myös Närpiönjoki ja Teuvanjoki ovat poikkeuksellisen korkealla. Närpiönjoella Kivi- ja Levalammen vedenpinnan nousu on hidastunut.

Kyrönjoella Pitkämön tekojärvi on saatu niin alas, että voimalaitoksen tulvaluukku on illansuussa suljettu. Vesi poistuu Pitkämöstä nyt pelkästään tulvajuoksutuskynnyksen kautta.

Ilmajoella Nikkolassa vedenpinta on kääntynyt lievään laskuun. Vedenkorkeus oli illansuussa laskenut huipustaan 5 cm tasolle 40,40, joka on 40 cm yli tulvarajan. Vettä virtaa edelleen Kyrönjoen kolmelle suurelle pengerrysalueelle ja muidenkin pengerrysalueiden kuivatusjärjestelyjä on muutettu.

Jalasjärven Hirvijärvi on noussut poikkeuksellisen korkealle ja paikallistie on katkaistu liikenteeltä.

Kyrönjoen alaosalla vedenkorkeus on hitaassa nousussa. Tulvavesi on saartanut talouksia ja katkaissut paikallisteitä Mustasaaressa ja Vähässäkyrössä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.