Kyrönjoen virtaama Skatilan havaintoasemalla Mustasaaressa kasvaa edelleen ja oli 6.10. klo 22.30 noin 400 m3/s. Virtaaman ennustetaan nousevan noin 500 m3/s:iin, joka vastaa harvinaisuudeltaan kerran 50 vuodessa toistuvaa tulvaa. Tulvavesi tulee todennäköisesti saartamaan taloja jokivarressa ja saattaa nousta taloihin asti.

Myös Ilmajoen Nikkolassa vedenpinta on edelleen noussut, vaikka Tieksin ja Rintalan pengerrysalueille on jo useiden tuntien ajan juoksutettu vettä täysillä. Vedenpinta Nikkolassa oli klo 23.30 lauantai-iltana 20 cm yli tulvarajan, korkeudella 40,20 m.

Pitkämön tekojärvellä juoksutetaan vettä sekä kaivinkoneella avatun tulvajuoksutuskynnyksen että voimalaitoksen tulvaluukun kautta. Näillä järjestelyillä lasketaan Pitkämön vedenpintaa, joka on selvästi tulvarajan yläpuolella ja varmistetaan patoturvallisuutta. Juoksutusjärjestelyt lisäävät Kyrönjoen virtaamaa arviolta 10 m3/s, mikä tulee osin nostamaan vedenpintaa Nikkolassa.

Myös Närpiönjoella virtaama on edelleen kasvussa ja oli illalla 185 m3/s. Kivi- ja Levalammen tekoaltaan vedenpinta on noussut lähelle säännöstelyn ylärajaa ja tulvaluukkua on avattu lisää. Tulvahaittojen vähentämiseksi Närpiönjoen tulvavesiä on ruvettu johtamaan myös Säläsjärveen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.