Etelä-Pohjanmaan tulvatilanne on helpottamassa. Usealla havaintopaikalla saavutettiin viikonlopun aikana virtaamaennätyksiä. Esim. Kyrönjoen Skatilassa koettiin suurin tulva 100 vuoteen, jos kevättulvia ei huomioida. Todennäköisesti pahin tulvatilanne on ohi parin päivän päästä ja noin viikon kuluttua saatetaan palata normaaliin syksyn vesitilanteeseen. Märkä maaperä ei pysty enää juurikaan varastoimaan lisää vettä, joten runsaat sateet voivat muuttaa tilanteen.

Kaikki Etelä-Pohjanmaan joet ovat kääntyneet laskuun tai nousu on pysähtynyt. Myös Kyrönjoen alaosalla vesi laskee. Kyrönjoen alaosan vedenkorkeus voi vielä nousta, kun Kyrönjoen tulva-alueiden täyttäminen lopetetaan.

Tulvavahingot keskittyvät Etelä-Pohjanmaalle. Pahimmat vahingot ovat olleet Lapväärtin alueella Kristiinanakupungissa ja Kauhajoella. Koko Etelä-Pohjanmaalla on kymmeniä taloja kastunut. Myös kymmeniä teitä on poikki.

Satakunnan puolella Kankaanpään alueella teitä on poikki, mutta asuintaloja ei ole juuri kastunut.  Karvianjoen alaosalla vesi nousee vielä järvissä (Poosjärvi, Isojärvi) ja niiden laskujoissa.

Yhteenveto Etelä-Pohjanmaan jokien tulvahuipuista lokakuussa 2012

  Tulvahuippu Ajankohdan keskim. virtaama Vastaavan tulvan toistuvuus Huom.
Lapuanjoki
   Keppo 205 m3/s 20 m3/s kerran 3 vuodessa  
Kyrönjoki
  Skatila 433 m3/s 30 m3/s kerran 15 vuodessa suurin tulva 100 vuoteen (lukuun-ottamatta kevättulvia)
  Hanhikoski 444 m3/s 20 m3/s kerran 40 vuodessa 1984 tulva: 461 m3/s
  Jalasjoen pato 87 m3/s 0  m3/s kerran 20 vuodessa  
  Kauhajoen säännöstelypato 137 m3/s 0  m3/s kerran 90 vuodessa  
Maalahdenjoki
  Köpingsbro 52 m3/s 2 m3/s kerran 7 vuodessa  
Närpiönjoki
  Allmänningsforsen 173 m3/s 7 m3/s kerran 40 vuodessa  
Teuvanjoki
  Puskamarkki 150 m3/s 3 m3/s harvemmin kuin kerran 50 vuodessa suurin  havaittu virtaama
Lapväärtinjoki
  Perus 196 m3/s 10 m3/s harvemmin kuin kerran 50 vuodessa suurin  havaittu virtaama. Edellinen ennätys 164 m3/s
Karvianjoki
  Vatajankoski 110 m3/s 8 m3/s kerran 8 vuodessa  
Kokemäenjoki
  Loimijoki, Maurialankoski 172 m3/s 10 m3/s kerran 2 vuodessa  

ELY-keskusten tiedotteet 8.10.2012:

Varaudu tulviin ennalta

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.