Kehitysvammaliitto on toiminut vuodesta 1952 kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämissä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten hyvän elämän puolesta. Hyvään elämään kuuluu mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa ja elää tasavertaisena muiden ihmisten kanssa.

Kehitysvammaisten ihmisten tie holhokeista kansalaisiksi on ollut pitkä, eikä täysivaltainen kansalaisuus vielä tänäkään päivänä toteudu täydellisesti. Työtä riittää niin lainsäädännön ja palvelukäytäntöjen kehittämisessä kuin kansalaisten tietoisuuden lisäämisessäkin.

Osa ihmisistä luulee edelleen esimerkiksi, että kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat edunvalvojansa luvan naimisiinmenoon tai ettei kaikilla heistä ole äänioikeutta. Hoivaamisen ja holhoamisen mentaliteetti on sinänsä hyvää tarkoittava, mutta samalla se rajoittaa vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta , Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo sanoo.

Kehitysvammaisilla ihmisillä on samat oikeudet kuin muillakin, mm. oikeus valita asuinpaikkansa ja asuinkumppaninsa. Käytännössä tämä oikeus ei toteudu, vaan kehitysvammaisten ihmisten elämää määrittää pitkälti se, millaisia palveluja kunta tarjoaa. Kehitysvammaliitto haluaakin näin kuntavaalien alla kiinnittää huomiota erityisesti kuntien rooliin kehitysvammaisten ihmisten elämänlaadun mahdollistajana.

Kehitysvammaliiton mukaan kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksesta nykymuodossaan tulee luopua, koska se polkee asiakkaan oikeuksia. Kilpailutuksissa voittavat usein sellaiset tarjoukset, joissa hinta on asetettu niin alas, ettei laatua pystytä enää takaamaan. Kehitysvammaisen henkilön tulee päästä osalliseksi hankintaprosessiin. Tähän kuntia velvoittaa myös YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus, joka korostaa itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta.

Kehitysvammaliitto muistuttaa, että YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva sopimus tulisi pikaisesti ratifioida Suomessa ja perehtyä sen asettamiin velvoitteisiin esimerkiksi kuntien toiminnassa jo nyt.

60-vuotias Kehitysvammaliitto on yli 80 työntekijän laaja-alainen asiantuntijaorganisaatio. Liiton toiminta edistää kehitysvammaisten lisäksi myös mm. puhevammaisten ihmisten asemaa. Kehitysvammaliitto toimii mm. selkokielen ja tietoyhteiskunnan saavutettavuuden edistämiseksi. Liiton perustehtäviä ovat tutkimus, kehittämistoiminta, koulutus, kuntoutus- ja oppimateriaalien tuotanto, vaikuttaminen ja tiedotus. Kaiken toiminnan tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden täysi kansalaisuus toteutuisi.

Kehitysvammaliitto juhlii 60-vuotista toimintaansa tiistaina 9. lokakuuta Helsingissä järjestettävässä juhlaseminaarissa. Seminaarissa puhuvat mm. arkkipiispa Kari Mäkinen ja valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen. Valtiovallan tervehdyksen tuo eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma.

Liitteenä myös tiedote Kehitysvammaliiton esiin nostamista teemoista, joiden toivomme näkyvän kuntavaalikeskusteluissa.

Kehitysvammaliiton teemoja kuntavaaleihin

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.