Elpyvästä Itämerestä riittää paljon hyvää uutisoitavaa


Viestintätoimisto Edelmanin Suomen affiliaattitoimisto Pilgrim Oy (www.pilgrim.fi) on tehnyt Baltic Sea Action Groupille (BSAG) sitoumuksen tuottaa sille Itämeri-työtä tukevaa viestintäpalvelua. Sitoumuksen ensimmäisessä vaiheessa Pilgrim fasilitoi BSAG:n elokuussa järjestämät Itämeri-viestinnän työpajat BSAG:n sitoumuskumppaneille. Työpajoissa syntyi heti toimeenpantavia ideoita Itämeri-viestinnän menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Pilgrimin pitkän tähtäimen tavoitteena on erikoistua Itämeri-viestintään ja yritysten Itämeri-tarinoiden kirjoittamiseen. Pilgrim kannustaa kaikkia Itämeri-työtä tekeviä yrityksiä pohtimaan omaa Itämeri-tarinaansa. Tarinan avulla tärkeää työtä yhteisen meren pelastamiseksi voidaan dokumentoida ja samalla tuottaa kiinnostavaksi sisällöksi henkilöstö- ja sidosryhmäviestinnän tarpeisiin.

– Yllyttäisin jopa kertomaan keskeneräisistäkin projekteista. Itämeren elpyminen on pitkä prosessi ja sen vaiheista kertominen kannustaa myös muita jatkamaan tärkeää työtä. Tietynlainen rosoisuus on yrityskuvan rakentamisessa uskottavaa, sillä keskeneräisyydestä kertominen viestii sitoumuksesta kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan, sanoo Pilgrim Oy:n strategiajohtaja Nina Alivirta.

Itämeri-tarinat kampanja 2013

Pilgrimin tavoitteena on tuottaa vuoden 2013 aikana noin kymmenen yritysten Itämeri-tarinaa, jotka julkistetaan vuoden lopussa.

– Kampanjaan voivat ilmoittautua kaikki Itämeri-työtä tekevät yritykset ja yhden Itämeri-tarinan investointi osana kampanjaa on 2500 – 3500 euroa. Itämeri-tarinat julkistetaan Pilgrimin vuoden 2013 lopussa järjestämässä Vastuulliset viestijät -tilaisuudessa, johon kutsutaan ryhmän jäseniä sekä toimittajia. Viestinnällisellä erikoishankkeella halutaan kiinnittää huomiota Itämeri-aiheisiin sekä sen hyväksi työtä tekeviin yrityksiin.

Yritykset voivat antaa Itämeri-tarinan kirjoitettavaksi myös yhteistyössä toistensa kanssa.

– Erilaisten toimialojen yhdistäminen vie usein ajatukset ja mahdollisuudet aivan uusille vesille. Parhaat ideathan syntyvät usein yhdessä!

Itämeri elpyy mutta työtä riittää vielä

Itämeren tila on edelleen kriittinen. Paikallista parantumista on kuitenkin jo havaittavissa, mikä kannustaa jatkamaan Itämeren hyväksi tehtävää työtä.

– Onneksi Itämerestä uutisoidaan jo monipuolisesti. Näin löydämme ne yritykset, joilla on ratkaisuja Itämeren ongelmavyyhtiin. Lähtökohtana on, että myös Itämeri-työhön sitoutuja hyötyy Itämerestä jollakin tapaa; on se sitten uutta osaamista, tuotteita tai palveluita, kertoo BSAG:n viestintäjohtaja Johanna Konttila.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.