Suomen purkualalla toimivat yritykset ovat saaneet viimein oman keskusjärjestön. Suomen Purkuliikkeiden liitto ry Finnish Demolition Association FDA:n perustava kokous pidettiin elokuun lopussa.

Uusi liitto toimii purku- ja saneerausalan oikeuskelpoisten yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä.

Perustusvaiheessa liittoon on liittynyt seitsemän alan yritystä: Kuusakoski Oy, Ekokem-Palvelu Oy, Psv Rakenne Oy, Rakennuspalvelu PPJ Oy, Purkupro Oy, Dammega Oy sekä Suomen Saneeraustekniikka Oy.

Liiton puheenjohtajana toimii alkuvaiheessa Rakennuspalvelu PPJ Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Hynninen.

Hynnisen mukaan alan yritykset ovat suunnitelleet jo pitkään oman yhteistoimintajärjestön perustamista. Yhteiselle liitolle on tarvetta, sillä purkutoiminta-ala haluaa kitkeä harmaasta taloudesta aiheutuvia ongelmia sekä nostaa alan imagoa ja työturvallisuutta.

Hynninen ennakoi, että järjestön toiminta käynnistyy toden teolla ensi vuoden alussa. Hän laskee Suomessa olevan nelisenkymmentä sellaista purkualalla toimivaa yritystä, jotka voisivat liittyä järjestön jäseniksi.

Suomen liitto tulee osaksi eurooppalaista European Demolition Association EDA-kattojärjestöä. Hynnisen mukaan Suomi oli Euroopan maista toiseksi viimeinen, joka perusti oman keskusjärjestön alalle. Nyt keskusjärjestö puuttuu enää Norjasta.

”EDAn Jose Blanco tuki meitä voimakkaasti oman keskusjärjestön perustamisessa”, Hynninen kertoo.

Purkualan täytyy lähitulevaisuudessa löytää keinot rakennus- ja purkujätteen materiaalikierrätyksen tehostamiseen. Kierrätysaste olisi nostettava 70 prosenttiin kahdeksassa vuodessa.

Hynnisen mukaan yksittäisissä purkukohteissa on rakenteista riippuen päästy parhaimmillaan noin 50 prosentin materiaalikierrätysasteeseen.

”Kierrätyksen kannalta vaikeimpia materiaaleja ovat kivi- ja kipsilevyt, eristevillat ja lasi”, Hynninen listaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.