Alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi toimimattomana poistaa alkoholijuomien tarjousmyyntiä koskeva pykälä. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto pitää Suomen alkoholilainsäädäntöä pääosin hyvänä ja ajantasaisena. Hinnoittelua koskevaa pykälää lukuun ottamatta suuret muutokset eivät ole tarpeellisia.

”Alkoholijuomien tarjousmyyntiä hillitsemään tarkoitettu pykälä on vastoin tarkoitusta lisännyt ja pidentänyt tarjouskampanjointia entisestään. Kaupan sisäänheittotuotteet ovat hyvin usein 24 tölkin salkkuja ja yhden tölkin saa nyt entistä edullisemmin, kun tarkoitus oli nostaa monipakkausten hintoja. Epäonnistunut pykälä tulisi poistaa kokonaan”, totesi Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa. Hän puhui Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kuulemistilaisuudessa keskiviikkona Helsingissä. Kuulemistilaisuus järjestettiin alkoholilain uudistustarpeista.

Alkoholilain mukaan yksittäinen pullo tai tölkki pitää voida ostaa yhtä halvalla kuin sen hinta halvimmassa monipakkauksessa on. Lisäksi kampanjan tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Käytäntö tuli voimaan vuonna 2007.

Alkoholilain suurille muutoksille ei tarvetta

Alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskusuuntainen viimeiset neljä vuotta ja tämä vuosi tulee jatkamaan laskevaa kehitystä. Suomessa alkoholinkulutus on eurooppalaista keskitasoa. Alaikäisten osalta kehitys on ollut myönteistä, sillä 2000-luvulla alaikäisten juominen on vähentynyt ja raittius lisääntynyt.

”Suomen alkoholilainsäädäntö on nykyisellään pääosin ajanmukaista, mutta pidän hyvänä asiana, että sitä vielä tarkennetaan. Alkoholin kokonaiskulutuksen laskiessa en näe kuitenkaan syytä radikaaleille lakimuutoksille. Nyt kun koko laki avataan, alkoholimainonta pitäisi käsitellä osana kokonaisuudistusta, eikä irrallaan kokonaisuudesta”, Ussa sanoo.

Valvira kerää kokoon alkoholielinkeinojen esittämät näkemykset alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriölle. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto pitää merkittävänä lainvalmistelun avoimuutta ja esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö perustaisi uudistusta valmistelemaan laajapohjaisen työryhmän, jossa elinkeinot ovat edustettuina.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.