Valtion työnantajat asioivat ensi vuoden alusta eläkkeisiin liittyvissä asioissaan Kevassa. Vuodenvaihteessa Valtiokonttorista Kevan hoidettaviksi siirtyvät valtion eläkkeiden työnantajiin liittyvät tehtävät. Näitä ovat palvelussuhderekisteri, eläkemaksujen perintä ja tarkastaminen sekä valtion eläkkeisiin liittyvät aktuaari- ja tilastotoimen tehtävät. Kaiku-työhyvinvointipalvelut eivät siirry Kevaan, vaan ne hoidetaan jatkossakin Valtiokonttorissa.

Valtiokonttoriin ei vuodenvaihteen jälkeen jää valtion eläketurvaan liittyviä tehtäviä. Valtion eläkelain piiriin kuuluvien henkilöasiakkaiden eläkkeen hakemiseen ja maksamiseen sekä neuvontaan liittyvät asiat Keva on hoitanut vuodesta 2011.

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa, välttää kaksinkertaista työtä sekä aikaansaada kustannussäästöjä valtion eläkejärjestelmän toimeenpanossa.

Eläkkeiden rahoitus säilyy ennallaan

Tehtävien siirto ei koske eläkkeiden rahoitusta eikä eläkevarojen sijoittamista. Keva vastaa edelleen kunnallisen eläkejärjestelmän rahoittamisesta ja kunnallisten eläkevarojen sijoittamisesta.

Valtion eläkkeet rahoitetaan valtion budjetista ja Valtion Eläkerahasto huolehtii valtion eläkevarojen sijoittamisesta.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 31,8 miljardia euroa (30.6.2012). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.