Kuva: Pohjois-Savon poliisilaitos

Pohjois-Savon poliisi on tutkinut Kuopion seudulla epäiltyä korvaushoitopotilaiden harjoittamaa korvaushoitolääkkeenä käytetyn Suboxonen edelleen levitystä laittomille huumausainemarkkinoille.

Esitutkintaa on kohdistettu useisiin korvaushoidon piirissä olleisiin epäiltyihin, jotka ovat saaneet ns. kotiluvilla korvaushoidosta Suboxone tabletteja mukaansa hoitopaikasta ja joita heidän epäillään myyneen edelleen buprenorfiiniriippuvaisille käyttäjille. Poliisi on tutkinut rikoskokonaisuutta useina törkeinä huumausainerikoksina.

Pääepäiltyinä on ollut kuusi 33 – 45 -vuotiasta miestä, jotka ovat olleet korvaushoidon piirissä jo useiden vuosien ajan. Pisimmillään tämän laittoman kaupan on selvitetty esitutkinnassa kestäneen jo yli kymmenen vuotta. ja katukauppaan välitetyn Suboxonen määrän olleen huomattava. Esitutkinnan perusteella tutkitussa rikoskokonaisuudessa rikollisella toiminnalla saadun rikoshyödyn epäillään olleen noin 80 000 euroa.

Poliisi pitää korvaushoitoa erittäin tärkeänä osana päihderiippuvaisten ongelmien hoitoa ja valitettavana nyt ilmi tulleita korvaushoidon väärinkäyttötapauksia. Esitutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella vaikuttaisi siltä, että korvaushoidon väärinkäyttö olisi Pohjois-Savossa tutkittua kokonaisuutta laajempikin ongelma.

Suboxone on korvaushoitolääkkeenä käytetty burprenorfiinia sisältävä valmiste kuten Subutex, joka on oikeuskäytännössä luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi, joka aiheuttaa käyttäjässään nopeasti voimakkaan riippuvuuden.


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.