Talousvaliokunta kannattaa kilpailu- ja kuluttajavirastojen yhdistämistä yhdeksi virastoksi. Valiokunnan mietintö asiasta valmistui 23. lokakuuta (TaVM 9/2012 vp – HE 108/2012 vp).

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä muutettavaksi lait, joissa on mainittu Kilpailuviraston tai Kuluttajaviraston tehtävistä. Näissä laeissa mainittu nykyinen Kilpailuvirasto tai Kuluttajavirasto muutetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi, mutta viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä ei muuteta.  

Talousvaliokunta muistuttaa, että valtiontalouden tiukentuvat vaatimukset ovat luoneet paineita hallinnon uudistamiseen ja olemassa olevien rakenteiden kriittiseen tarkasteluun. Valiokunta pitää tärkeänä julkisen talouden realiteettien tunnustamista myös virastojen rakenteita koskevassa päätöksenteossa. Uuden viraston hallintotehtävät ja niiden resursointi voidaan järjestää siten, että näihin tehtäviin tarvittaisiin vähemmän henkilöstöä, kuin jos virastot toimisivat erillisinä. Yhteen kootut resurssit parantavat tavoitettavuutta ja palvelukykyä.

Valiokunta arvioi, että uusi virasto pystyisi antamaan vahvan panoksen taloudellisten ilmiöiden monipuoliseen analysointiin ja osallistumaan vaikuttavasti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Talousvaliokunta edellyttää, että valtioneuvosto tekee selvityksen virastojen yhdistämisen tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2014 loppuun mennessä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.