Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on huolissaan hallituksen aikeista sulkea lisää Suomen edustustoja ulkomailla. Valiokunta esittää budjettilausunnossaan, että ulkoministeriön määrärahoja nostetaan viisi miljoonaa euroa vuosittain.

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto (UaVL 4/2012) valtion ensi vuoden talousarviosta valmistui tiistaina. Jos hallituksen budjettiesitys toteutuu kehysten mukaisena, ulkoministeriössä joudutaan suunnittelemaan seitsemän edustuston sulkemista tällä vaalikaudella. Aiemmin on päätetty sulkea jo kahdeksan edustustoa. Valiokunta esittää, että ulkoasiainministeriön määrärahoja nostetaan viidellä miljoonalla eurolla vuosittain, jotta ydintoimintoihin vaikuttavat edustustoverkon supistukset voidaan välttää.

Valiokunnan mukaan Suomen edustustoverkko on keskeinen väline ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa ja viennin edistäminen on tärkeää suomalaisten yritysten ja kaupan kasvuedellytysten toteuttamiseksi.Ulkoasiainvaliokunnan mielestä edustustoverkon supistaminen heikentäisi Suomen kansainvälistä toimintakykyä ja vaikutusmahdollisuuksia. Valiokunta pitää tässä yhteydessä tärkeänä perusteellisen selvityksen laatimista Suomen turvallisuusneuvoston jäsenyyshankkeesta.

Valiokunta pitää tärkeänä ulkoministeriön rakenteiden ja toimintatapojen arviointia ja peräänkuuluttaa ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyön syventämistä, jotta Suomen kansainvälisten toimintojen keskittäminen niin sanotun Suomi-talo/Suomi tiimi –toimintamallin pohjalta toisi tuloksia.

Suomella on yhteensä 94 ulkomaan toimipistettä, joista suurin osa on suurlähetystöjä. Viime vuonna niiden kokonaismenot olivat 0,2 prosenttia valtion budjetista.

Ulkoasiainvaliokunta antoi yksimielisen lausuntonsa valtiovarainvaliokunnalle, joka valmistelee valtion budjettia koskevan mietinnön.

Valiokunnan lausunto kokonaisuudessaan on luettavana eduskunnan verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/uavl+4/2012

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.