Eduskunnan suuri valiokunta kuuli kokouksessaan keskiviikkona 24. lokakuuta pääministeri Jyrki Kataista (kok.) viimeviikkoisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Pääministerin mukaan kokouksen pääpaino oli EU:n tulevaisuudesta käydyssä keskustelussa.

Pääministeri Kataisen mukaan neuvosto kokoontui pitkästä aikaa ilman akuuttia kriisiä asialistallaan ja keskusteli EU:n tulevaisuudennäkymistä. Kataisen mukaan tärkeä kysymys EU:n sekä talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämistä koskevissa suunnitelmissa on se, lähteekö kehitys euromaiden ja muun EU:n välillä eriytymään. Kokouksen yleistä ilmapiiriä Katainen kuvasi ratkaisuhakuiseksi, joskaan konkreettisia ehdotuksia ei ollut vielä esillä.

Pääministeri kertoi valiokunnalle, että talous- ja rahaliiton kehittäminen jatkuu puheenjohtaja Van Rompuyn raportin pohjalta. Joulukuun Eurooppa-neuvostossa on tarkoituksena esitellä tarkempi aikataulutus jatkotoimenpiteistä muun muassa yhteisen pankkivalvonnan luomisen osalta. Yhtenä pääkohtana kehittämistyössä on myös demokraattisen hyväksyttävyyden edistäminen. Suuren valiokunnan puheenvuoroissa todettiin tähän liittyen, että kansallisten parlamenttien roolin vahvistamista EU-päätöksenteossa on syytä korostaa keinona hyväksyttävyyden edistämiseksi. Myös pääministeri kertoi vieneensä tätä ajatusta eteenpäin.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.