Yli puolet suomalaisista haluaisi yhä enemmän julkisia palveluita kauppakeskusten yhteyteen. Tämä kävi ilmi Suomen Kauppakeskusyhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Palveluja toivotaan kauppakeskusten yhteyteen asuinpaikasta ja ikäryhmästä riippumatta.

Suomen Kauppakeskusyhdistys teetti kesäkuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin muun muassa suomalaisten toiveita kauppakeskusten palveluista.

Yli puolet suomalaisista eli noin 60 prosenttia on sitä mieltä, että esimerkiksi posti, terveyskeskus tai kirjasto olisi kätevää sijoittaa kauppakeskusten välittömään yhteyteen.

– Kauppakeskukset toimivat usein oman alueensa katettuina kaupunkikeskuksina monipuolisine palveluineen, sanoo Suomen Kauppakeskusyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Vakula.

Useissa kauppakeskuksissa on jo erilaisia julkisia palveluita. Esimerkiksi Espoon aluekirjastoista Leppävaaran, Matinkylän ja Espoon keskuksen kirjastot ovat kauppakeskuksien yhteydessä.

– Myös kappeleita on niin Espoon Matinkylän Iso Omenassa kuin Vuosaaren Columbuksessa Helsingissä. Lisäksi terveyskioskeja löytyy muun muassa Ylöjärven Elosta ja Lahden Triosta, sanoo Suomen Kauppakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Tiuraniemi.

Vaikka asuinpaikalla ei ole suurta merkitystä siihen, toivotaanko julkisia palveluja keskusten yhteyteen vai ei, pääkaupunkiseudulla tämä korostuu kuitenkin hieman muita enemmän.

Palveluilla eläkeläisille erityinen lisäarvo

Erityisesti vanhemmat ihmiset kaipaavat palveluja keskimääräistä enemmän. Eläkeläisistä jopa 71 prosenttia haluaisi hoitaa julkisten palveluiden asiansa kauppakeskusvierailujen yhteydessä.

– Eläkeläiset ovat kasvava joukko, ja samalla he tarvitsevat myös yhä monipuolisempia ja laadukkaampia palveluita. Kauppakeskus on luonteva palvelupaikka, koska ne sijaitsevat hyvien yhteyksien päässä, niihin on helppo tulla ja siellä pystyy liikkumaan turvallisesti ja esteettömästi, Tiuraniemi sanoo.

Palveluja toivovat keskimääräistä enemmän he, jotka vierailevat kauppakeskuksessa vähintään muutaman kerran viikossa. Kuitenkin lähes puolet niistä suomalaisista, jotka käyvät kauppakeskuksessa vain muutamia kertoja vuodessa tai harvemmin, toivovat myös julkisia palveluja.

– Kaikki hyötyvät siitä, että palvelut sijoitetaan sinne, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat päivittäin. Näin syntyy monipuolisia sykkiviä sydämiä, jotka mahdollistavat myös tehokkaat liikennejärjestelmät. Palveluiden parantuessa myös alueiden vetovoima asunto- ja työpaikka-alueina kasvaa, jolloin syntyy positiivinen kierre alueen kehitykseen, toteaa Vakula.

Näin tutkimus tehtiin:
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry teetti kauppakeskuksia ja ihmisten ostoskäyttäytymistä käsittelevän tutkimuksen YouGov Finlandilla. Tiedot kerättiin web-kyselynä 1.6.–5.6.2012 YouGov Groupin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu 25.000 suomalaista. Tutkimuksen vastaajamäärä on 1005. Kohderyhmään kuuluvat 18–74-vuotiaat suomalaiset. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko on painotettu väestöä edustavaksi, iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.