Suomalaisista internetin käyttäjistä hieman alle 80 prosenttia katselee netistä audiovisuaalisia (AV) sisältöjä, toisin sanoen liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Yleisin netistä katseltava sisältö ovat lyhyet videoleikkeet, mutta myös tv-ohjelman tyyppisiä sisältöjä katselee netin kautta 55 prosenttia netin käyttäjistä.

AV-sisältöjen seuraaminen netistä on nuorten keskuudessa selvästi vanhempia ikäryhmiä yleisempää. Kuitenkin jopa kaksi kolmesta yli 65-vuotiaasta netin käyttäjästä katselee jonkinlaisia AV-sisältöjä internetistä ja hieman alle puolet tästä ikäluokasta katselee varsinaisia tv-ohjelman kaltaisia sisältöjä. Nettisisältöjen katselu on selvästi yleisintä tietokoneella.

Suosituin katselutapa on kuitenkin edelleen lähetysaikainen television katselu. Televisiota katselee noin 80 prosenttia netin käyttäjistä. Tv:n katselu on kutakuinkin yhtä yleistä kaikissa ikäluokissa.

IPTV-liittymät yleistyvät vauhdilla

Nettisisältöjen katselun lisäksi laajakaistayhteyttä voi käyttää tv-lähetysten vastaanottamiseen IPTV-tekniikan avulla. IPTV on kuluttajalle antenni- ja kaapeli-tv-vastaanotolle rinnakkainen tv-lähetysten vastaanottotapa. IPTV-liittymiä oli Suomessa vuoden 2012 puolivälissä yhteensä 226 000 kappaletta.

AV-sisältöjen ostaminen ja ostettujen sisältöjen katsominen netin kautta on edelleen melko harvinaista, sillä vain 14 prosenttia AV-sisältöjen nettikatselijoista on tehnyt tällaisia ostoksia. Yleisintä on yksittäisten elokuvien tai yksittäisten urheilutapahtumien ostaminen. Yleisimmin AV-sisältöjä ostavat netistä 25–44-vuotiaat miehet.

Viestintäviraston markkinakatsauksessa 7/2012 tarkastellaan suomalaisten tapoja katsella audiovisuaalisia sisältöjä (AV-sisältöjä) eli televisio-ohjelmia, videoita ja vastaavia sisältöjä, jotka koostuvat liikkuvasta kuvasta ja äänestä. Katsauksen tiedot perustuvat Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämiin tietoihin sekä viraston TNS Gallup Oy:llä teettämään Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen kuluttajatutkimukseen, jossa haastateltiin 15–74-vuotiaita suomalaisia internetin käyttäjiä.

Viestintäviraston markkinakatsaus 7/2012 ja AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus 2012 ovat luettavissa Viestintäviraston internetsivuilla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.