Kansanedustaja Katri Komi (kesk.) osallistui Parlamenttienvälisen liiton YK-asiain komiteaan ja sen asiantuntijaryhmän kokoukseen Quebec Cityssä Kanadassa. Komitea korosti parlamenttien aseman vahvistamista myös kehitysyhteistyökysymyksissä. Komi raportoi YK-komitean toiminnasta IPU:n yleiskokoukselle päätösistunnossa perjantaina.

        Tällä hetkellä ministeriöt ja kansalaisjärjestöt ovat vahvasti mukana YK-järjestelmän kanssa tehtävässä kehitysyhteistyössä, mutta parlamentit ovat lähes täysin poissa kuvasta. Kansanedustajat ovat demokraattisesti valittuja maansa edustajia, joilla olisi merkittävä tehtävä toimia kansalaisten ja YK:n maatoimistojen välillä sekä valvoa maansa hallituksen toimia kehityskysymyksissä, Komi totesi.

YK-asiain komitean asiantuntijaryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja tekee vuosittain kenttämatkan. Matkojen tarkoituksena on viime vuosina ollut selvittää, kuinka Yksi YK -kokeilu toimii eri maissa, ja kuinka parlamentit saataisiin tehokkaammin mukaan yhteistyöhön. Viimeisin kenttämatka, johon myös edustaja Komi osallistui, suuntautui Albaniaan ja Montenegroon syyskuussa 2012. Komi korosti, että naiskansanedustajien määrän lisääminen on noussut esiin jokaisella opintomatkalla. Myös naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen on akuutti asia ympäri maailmaa.

YK:n yleiskokous hyväksyi 66:nnessa istunnossaan päätöslauselman 66/261 YK:n, kansallisten parlamenttien ja IPU:n välisestä yhteistyöstä. Päätöslauselmassa kehotettiinkin YK:n maatoimistoja työskentelemään tiiviimmässä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa, jotta kansanedustuslaitosten näkemykset voidaan huomioida kansallisissa kehitysyhteistyöstrategioissa ja kehitysavun tehokkuuskeskustelussa.

YK-komitea keskusteli lisäksi muun muassa kestävästä kehityksestä, alkuperäiskansojen oikeuksista ja siitä ottaako YK demokratian riittävän vakavasti.

Vuonna 1889 perustettu IPU (Inter-Parliamentary Union) on maailman vanhin ja laajapohjaisin parlamenttienvälinen yhteistyöjärjestö. Järjestöön kuuluu yli 160 parlamenttia tai niitä edustavaa kansallista IPU-ryhmää.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.