Ansiopäivärahaa lisäpäiviltä saaneiden määrä kääntyi kasvuun viime vuonna. Ns. eläkeputkessa olevien määrä nousi 64 % vuodesta 2010.

Vuonna 2011 ansiopäivärahaa saaneista lisäpäivillä oli yhteensä 15 100 (6 %). Viime vuoden lopussa osuus oli 9 %, ja tämän vuoden aikana määrä on edelleen kasvanut.

Lisäpäiviltä ansiopäivärahaa saavien kasvu johtuu työttömyyseläkkeen vaiheittaisesta lakkauttamisesta sekä vuosien 2008–2009 taloustaantumasta. Monella vuonna 2009 työttömäksi jääneellä ansiopäivärahan enimmäisaika tuli täyteen vuonna 2011. He siirtyivät tuolloin joko Kelan maksamalle työmarkkinatuelle tai jatkoivat työttömyyspäivärahan saamista lisäpäiviltä.

Ennen vuotta 1950 syntyneet työttömät voivat päästä työttömyyspäivärahan enimmäisajan jälkeen ja 60 vuotta täytettyään työttömyyseläkkeelle, jos he täyttävät määrätyt ehdot. Heitä nuoremmat ikäryhmät saavat työttömyysetuutta vanhuseläkkeelle siirtymiseen asti. Tämä muutos on kasvattanut yli 60-vuotiaiden työttömyysetuudella elävien määrää. Vuoden 2006 lopussa 60 vuotta täyttäneiden osuus ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajista oli 6 %, vuoden 2011 lopussa 11 %.

Yleisimmin iäkkäät työttömät saavat ansiopäivärahaa, jonka saajista 60 vuotta täyttäneitä oli viime vuoden lopussa 17 %. Yli kolmannes ansiopäivärahan saajista oli yli 55-vuotiaita. Kelan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajista 55 vuotta täyttäneitä oli 18 %.

Lue lisää tilastojulkaisusta:

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2011

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.