Maistraateissa olevat vanhat väestötiedot digitoidaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Digitoitava väestötietoaineisto koostuu perhelehdistä ja henkilöluetteloista. Paperimuodossa olevia vanhoja tietoja käytetään mm. perunkirjoituksissa vaadittavien sukuselvitysten teossa, koska ennen vuotta 1964 kuolleiden henkilöiden tietoja ei ole tallennettu väestötietojärjestelmään. Paperimuotoisen aineiston käsittely vie aikaa, ja siirtyminen digitoidun aineiston käsittelyyn nopeuttaa sukuselvitysten tekoa maistraateissa. Digitointi myös turvaa osin huonokuntoisen aineiston säilyvyyden.

Paperimuotoinen aineisto siirretään maistraatin yksikkö kerrallaan digitointia varten Kansallisarkistoon Helsinkiin noin kolmen viikon ajaksi. Maistraatin yksikkö ei voi tehdä tänä aikana sukuselvityksiä. Kansallisarkiston ja maistraattien väliset aineistosiirrot ja varsinainen digitointityö aiheuttavat viiveitä sukuselvitysten teossa niissä maistraattien yksiköissä, joiden aineistoa on digitoitavana.

Digitoinnin koordinoinnista ja edistymisestä vastaa digitointihanke, johon osallistuu Itä-Suomen aluehallintovirasto, Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Kansallisarkisto. Hanke rahoitetaan valtiovarainministeriön Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikölle myöntämällä määrärahalla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.