Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat:

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen ja peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson ovat linjanneet, että Pyhäjärven kaupungin ja Tohmajärven kunnan kanssa käynnistetään virallinen menettely yhteistoimintavelvoitteiden täyttämiseksi. Kunnat velvoitetaan täyttämään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eli ns. PARAS-puitelain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevat yhteistoimintavelvoitteet.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat alkusyksyllä 2012 neuvotelleet yhteistoiminta-alueista irtaantumista suunnittelevien Pyhäjärven kaupungin ja Tohmajärven kunnan kanssa. Mukana neuvotteluissa ovat olleet kaikki em. yhteistoiminta-alueisiin kuuluvat kunnat.  Ministeriöt ovat saaneet asiaa koskevat lausunnot kunnilta ja aluehallintovirastoilta. Neuvottelujen ja lausuntojen perusteella kuntien irtaantuminen yhteistoiminta-alueista voi vaarantaa molemmissa tapauksissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen kuntalaisille.

Menettely käynnistetään kuulemalla kuntia. Kuulemisen jälkeen valtioneuvosto voi tarvittaessa päättää kuntien velvoittamisesta järjestää palvelut yhteistoiminnassa.

Hallitus linjasi iltakoulussaan kesäkuussa 2012, että se käyttää tarvittaessa PARAS-puitelain mukaista toimivaltaansa. Lain mukaan valtioneuvostolla on toimivalta velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saakka, jos kunta poikkeaa yhteistoiminnan järjestämisessä aiemmin ilmoittamastaan eikä näin täytä lain yhteistoimintavelvoitetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.