Vuoden Poliisiksi on valittu ylikonstaapeli Risto Maksimainen Liikkuvan poliisin Helsingin yksiköstä. Maksimainen on toiminut liikennevalvontatehtävissä Liikkuvassa poliisissa koko lähes 33 vuotta kestäneen uransa ajan. Viimeiset 15 vuotta hän on työskennellyt liikennevalvontaryhmän johtajana.

Maksimainen on ollut liikenteenvalvonnan ohella mukana myös lukuisissa työryhmissä ja kehittämishankkeissa uudistamassa muun maussa rangaistusmääräysohjeistoa. Lisäksi hän on ensimmäinen ajotapavideoauton kuljettaja ja tämän toiminnan kehittäjä. Hän on myös ollut asiantuntija radiossa ja televisiossa.

– Tehtäväni ovat olleet ja ovat edelleen monipuolisia ja haastavia. Olen myös päässyt mukaan moniin mielenkiintoisiin kehittämisprojekteihin, hän sanoo.

Vuoden Poliisiksi valintaansa hän pitää tunnustuksena onnistuneelle liikenteenvalvontatyölle.

– Vuoden Poliisiksi voidaan nimetä vain yksi, mutta kunnia tästä kuuluu kaikille liikenneturvallisuustyön parissa työskenteleville, hän sanoo.

Maksimainen kiittelee työtovereitaan sekä hyvää henkeä Liikkuvassa poliisissa aina ylimpää johtoa myöten.

– Työyhteisössäni osataan kuunnella, arvostaa ja kannustaa kaikkia, hän sanoo.

Haasteina väestön ikääntyminen ja lääkeaineiden käyttö liikenteessä

Liikenneturvallisuus on Maksimaisen mukaan kehittynyt viime vuosina parempaan suuntaan, vaikka kehitys Suomessa onkin ollut hitaampaa kuin monissa muissa Euroopan maissa.

– Väestön ikääntyminen, sen mukanaan tuomat ajoterveysongelmat ja huolestuttava tieto ajokykyä alentavien lääkeaineiden käytön lisääntymisestä liikenteessä asettavat uusia liikenneturvallisuushaasteita myös poliisille, hän sanoo.

Vuoden Poliisi valittiin nyt 37. kerran. Valinnan tekevät Helsingin nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ja Poliisihallitus.

Vuoden Poliisin haastattelu Poliisiradiossa www.poliisiradio.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.