Pohjanmaan käräjäoikeus on 30.10.2012 tuominnut Pietarsaaressa toimivan Outokumpu Oyj:n tytäryhtiön Outokumpu Stainless Tubular Products Oy:n (OSTP) 15 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työtapaturmaan johtaneesta työturvallisuusrikoksesta. Myös työnantajan edustajana toiminut tuotantopäällikkö tuomittiin työturvallisuusrikoksesta 20 päiväsakon eli 920 euron sakkoihin.

Tuotantolaitoksen huoltotöistä ja kunnossapidosta vastanneen ABB Oy:n työntekijä oli maaliskuussa 2010 siltanosturin huoltotyötä tehdessään puristunut nosturin ja kattopalkin väliin. Nosturi oli aktivoitunut huoltomiehen vatsan alla olleesta kauko-ohjaimesta siten, että puristukseen johtanut liike oli jatkunut eikä huoltomies ollut kyennyt pysäyttämään laitetta. Puristumisesta oli aiheutunut tälle ruhjeita.

Työsuojeluviranomainen on tarkastaessaan työtapaturman todennut, että työnantajan olisi tullut varmistua teknisin järjestelyin tai muulla vastaavalla tavalla, että puristumisvaaraa ei ole. Kysymys on ollut kymmeniä vuosia käytössä olleesta laitteesta, josta riittävällä vaarojen arvioinnilla olisi vaivatta pystytty havaitsemaan kyseinen puute. Asiassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että työturvallisuuslain vastainen olotila on jatkunut jo pitkään ennen työtapaturmaa.

Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan OSTP Oy oli työturvallisuuslaissa tarkoitettu pääasiallista määräysvaltaa yhteisellä työpaikalla käyttävä työnantaja ja sen vuoksi yleisesti vastuussa siitä, että tuotantolaitoksen toiminta yhteisenä työpaikkana oli järjestetty niin, ettei siitä ollut aiheutunut vaaraa ABB Oy:n työntekijöille.

Kysymys oli ollut OSTP Oy:n omistamasta tuotantolaitoksesta ja siellä olevasta nosturista, jota ei ollut varustettu tarvittavilla teknisillä suojamenetelmillä siten, että nosturin liike olisi ollut estettynä tilanteissa, joissa huoltotasolla oleskeltiin. Vaikka kysymyksessä ei ollutkaan OSTP Oy:n, vaan huoltotyötä tehneen ABB Oy:n työntekijä, käräjäoikeus katsoi, että OSTP Oy ja tuotantopäällikkö tuotantolaitoksen turvallisuudesta vastaavana henkilönä olivat vastuussa kyseisen työympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 12/1897

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.