Pirkanmaan käräjäoikeus on 1.11.2012 tuominnut Suominen Joustopakkaukset Oy:n 10.000 euron yhteisösakkoon työtuvallisuusrikoksesta. Yhtiön tehdaspäällikkö tuomittiin 20 päiväsakon eli 800 euron sakkoihin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Käsiteltävänä oli liuotinaineiden aiheuttama ammattitauti. Työntekijä oli toiminut painajana vuosina 1998 – 2004 ja värivarastonhoitajana vuosina 2004 – 2010. Näissä töissä hän oli altistunut etyyliasetaatille, etoksipropanolille ja asetonille siten, että hänellä vuonna 2011 todettiin toksinen aivosairaus. Altistuminen oli tapahtunut hengitysteitse sekä käsin suoritettavien pesu- ja puhdistustöiden yhteydessä.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli rikkonut työturvallisuusmääräyksiä kemikaalialtistuksen vähentämisen, henkilösuojainten hankinnan ja käytön valvonnan sekä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta.

Käräjäoikeus totesi, että yhtiössä oli tiedetty liuottimista, mutta vähätelty niiden vaaroja. Vaikka työohjeissa kehotettiin välttämään liuottimien koskettelua, niin asianmukaisia suojakäsineitä ei ollut hankittu. Etyyliasetaatin ja etoksipropanolin käyttöturvallisuusohjeet oli annettu jo vuonna 1997 ja molemmissa oli suositeltu käytettäväksi butyylikumikäsineitä. Kemikaalien vaaroja koskevan selvityksen puutteellisuudesta johti, että sairastuneen työntekijän työssä käsittelemien kemikaalien osalta vaaraa tai terveydellistä riskiä ei ollut tunnistettu tai havaittu. Oleellisena pidettävään hansikasasiaan ei ollut tullut mitään muutosta ja suojauskyvyn kannalta ala-arvoisten suojahansikkaiden käyttö oli jatkunut.

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiön laiminlyönnit olivat jatkuneet yli kymmenen vuotta ja ne olivat lopulta johtaneet vakavan vamman syntymiseen. Kun kemiallisten vaarojen tunnistamisesta ja riskien arvioinnista sekä käytettävistä suojakeinoista on ollut olemassa erityisiä säännöksiä ja ohjeita, ei niiden laiminlyöntiä ole pidettävä vähäisenä varsinkaan sellaisessa tilanteessa, jossa pitkäaikainen altistuminen on ilmeistä. Sen vuoksi yhtiön laiminlyöntiä ei ole pidettävä vähäisenä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 12/3866

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.