Tiedote 1.11.2012. Tieteellisiin menetelmiin perustuvat tutkimukset osoittavat, että Edita Priman käyttämät UV-painovärit ovat turvallisia. Myydessään Vilppulan painotalon Edita ei salannut ostajalta mitään tietoja.

MTV3:n 45 minuuttia ohjelmassa ja Kymmenen uutisissa esitettiin eilen virheellisiä väitteitä UV-painovärien käytöstä Edita Priman omistuksessa olleessa Vilppulan painossa. Ohjelmassa väitettiin myös virheellisesti, että Edita Prima olisi salannut painovärien työntekijöille aiheuttamia terveyshaittoja asiakkaalta ja painon ostajalta.

Edita Priman painotuotteet ovat aina olleet turvallisia ja täyttäneet kaikki painotuotteille asetetut laatuvaatimukset. Editan painotuotantolaitokset ovat ISO 14001 -sertifioituja ja niiden tuotannossa käytettävät värit ja muut materiaalit ovat Joutsenmerkki-hyväksyttyjä. Myös Vilppulan painotalo oli ISO 14001 -sertifioitu ja siellä käytettiin vain Joutsenmerkki-hyväksyttyjä värejä ja muita materiaaleja.

”UV-painaminen on laajalti käytetty, tavanomainen painomenetelmä sekä Suomessa että muualla maailmassa. Kaikki painomenetelmästä julkaistut tutkimukset osoittavat, että UV-menetelmällä painetut tuotteet ovat ehdottoman turvallisia. Myös Vilppulassa tehty tutkimus osoittaa tämän”, sanoo Edita Priman toimitusjohtaja Heikki Autio.

”Edita Prima panostaa työntekijöiden työterveyteen ja hyvinvointiin. Työn aiheuttamiin terveyshaittoihin suhtaudutaan aina vakavasti ja niihin reagoidaan välittömästi. Vilppulassa esille tulleet ongelmat käsiteltiin heti yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Parannustoimenpiteiden jälkeen ei ongelmia enää ilmennyt.”

Autio tähdentää, että työsuojeluohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää. ”Vilppulassa kiinnitettiin erityistä huomiota UV-painamiseen liittyvien työohjeiden noudattamiseen.”

Edita-konsernin strategian mukaisesti painoliiketoiminnassa keskitytään kohdennettuihin ja personoituihin painopalveluihin. Tästä syystä yhtiö myi suurivolyymiseen tuotantoon perustuneen Vilppulan tuotantoyksikön.

”Vilppulan painotalon ostajalla oli tiedossaan kaikki yksikön liiketoimintaan olennaisesti liittyvät asiat. Ostajalta ei tietenkään salattu mitään tietoa. Myös työterveyshuollon dokumentaatio oli ostajan saatavilla. Vastuullisena yrityksenä noudatimme liiketoimintakaupassa lakia ja hyvää eettistä toimintatapaa”, Autio sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.