Suomalaiset arvioivat, että rajut sääilmiöt yleistyvät tulevaisuudessa. Useampi kuin joka kolmas on joko itse tai lähipiirinsä kautta kokenut poikkeuksellisen sääilmiön aiheuttamia vahinkoja viimeisen kahden vuoden aikana.

Kuusi kymmenestä suomalaisesta pitää todennäköisenä, että myrskyt, rankkasateet ja tulvat yleistyvät tulevaisuudessa. Joka kolmas uskoo, että rajujen sääilmiöiden määrä pysyy jatkossa ennallaan, ja ainoastaan yksi prosentti uskoo niiden vähenevän. Tiedot selviävät vakuutusyhtiö Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Alle 35-vuotiaat uskovat myrskyjen, tulvien ja rankkasateiden yleistymiseen selvästi harvemmin kuin vanhemmat ikäryhmät. Naiset arvioivat miehiä useammin rajujen sääilmiöiden yleistyvän tulevaisuudessa.

Joka viides on kärsinyt poikkeuksellisen luonnonilmiön aiheuttamista vahingoista viimeisen kahden vuoden sisällä. Lisäksi 15 prosenttia vastaajista tietää jonkun tuttavansa kärsineen poikkeuksellisten sään aiheuttamista vahingoista. Eniten vahinkoja itse kokeneita on Etelä-Suomessa ja vähiten Pohjois-Suomessa.

Pohjanmaan ja Satakunnan tulvista ei vahinkosumaa

Tyypillisiä rajun sään aiheuttamia vahinkoja ovat myrskytuulen aiheuttamat tuhot sekä esimerkiksi pakasteiden sulaminen sähkökatkoksen vuoksi.

– Muutaman vuoden sisällä Suomessa on koettu useita ärhäköitä myrskyjä. Kun rajut sääilmiöt ja niiden myötä vahingot tulevat lähelle, myös kiinnostus luonnonilmiöihin varautumiseen lisääntyy. Asiakkaat hakevat tietoa siitä, miten luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja voi estää etukäteen ja miten vakuutukset kattavat luonnonilmiövahinkoja, omaisuusvakuutusten johtaja Mika Viipuri Ifistä kertoo.

Viimeksi erityisen laajoja vahinkoja aiheuttivat Tapani- ja Hannu-myrskyt joulukuussa 2011. Pohjanmaan ja Satakunnan lokakuun alun tulvat ovat poikineet Ifiin tähän mennessä muutamia kymmeniä vahinkoilmoituksia.

Kyselytutkimuksen teki Ifin toimeksiannosta YouGov Finland syys?lokakuussa 2012. Kyselyyn vastasi 1003 iältään 18?74-vuotiasta suomalaista. Lähtöotos ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.

Vinkkilista: Näin torjut tulvavahinkoja (avautuu Ifin sivuille)
Vinkkilista: Näin varaudut myrskyyn (avautuu Finanssialan Keskusliiton sivuille)

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.