Lehdistötiedote 2.11.2012
ITSEÄÄN VAHINGOITTAMALLA EI VOI MUUTTAA VIRANOMAISPÄÄTÖSTÄ
Kaksi afganistanilaista turvapaikanhakijaa on ollut syömälakossa Eduskuntatalon edustalla jo lähes kaksi kuukautta. Viranomaiset ovat kaikin tavoin yrittäneet taivutella heitä lopettamaan lakkonsa ja korostaneet, että asiaansa ei voi edistää tällä tavalla.
Olemme seuranneet Maahanmuuttovirastossa tilannetta erittäin huolestuneita, kuten meihin ja sisäasiainministeri Päivi Räsäseen yhteyttä ottaneet kansalaisetkin. Turvapaikkapäätöksistä vastaavana viranomaisena emme kuitenkaan voi pyörtää lakiin perustuvia päätöksiämme sen takia, että asiakkaamme uhkaa vahingoittaa itseään. Jos syömälakon annettaisiin vaikuttaa viranomaispäätökseen, se olisi todella vaarallinen signaali kaikille muille päätökseensä tyytymättömille.
Maahanmuuttovirasto voi ottaa jo päättämänsä asian uudelleen käsiteltäväksi silloin, jos olemme päätöstä tehdessämme soveltaneet lakia väärin tai tehneet virheen hakemuksen käsittelyssä. Jos näin ei ole käynyt, mutta hakija kokee, että päätös on väärä, hän voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Vielä tämän jälkeen on mahdollista hakea valituslupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
Julkisuudessa on kritisoitu, että Maahanmuuttoviraston Afganistania koskeva maatieto olisi vanhentunutta. Kritiikin kohteena ollut UNHCR:n raportti ei suinkaan ole ainoa lähteemme. Olemme tehneet Afganistaniin omia tiedonhankintamatkoja, joiden tarkoituksena on ollut paikallisten kontaktiverkkojen luominen avuksi ajankohtaisen turvallisuustilanteen seurannassa. Lisäksi hyödynnämme muiden maiden maatietopalvelujen raportteja. Seuraamme Afganistan-uutisointia päivittäin, koska maan turvallisuustilanne vaihtelee alueellisesti ja muutokset voivat tapahtua nopeasti. Myös Helsingin hallinto-oikeus hankkii aina valitusta käsitellessään tuoreen selvityksen lähtömaan turvallisuustilanteesta.
Monet tahot ovat vedonneet, että sisäasiainministeri Päivi Räsänen puuttuisi syömälakkolaisten tilanteeseen. Ministeri tai muutkaan poliitikot eivät voi painostaa riippumatonta oikeuslaitosta tai puuttua viranomaispäätöksiin.
Maahanmuuttovirasto ei voi kommentoida syömälakkolaisten turvapaikka-asiaa julkisesti, vaikka he ovat esiintyneet julkisuudessa. Turvapaikka-asiat ovat lain mukaan salassa pidettäviä, millä suojellaan hakijoiden turvallisuutta. Esimerkiksi jo tieto siitä, onko joku henkilö hakenut Suomesta turvapaikkaa, saattaa vaarantaa henkilön ja tämän sukulaisten turvallisuuden.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.