Rajavartiolaitoksen Dornier valvontalentokoneen aamulla 4.11. tekemällä Helsingin edustan valvontalennolla paljastui meressä olevan öljyn vähentyneen torjuntatöiden ja haihtumisen seurauksena merkittävästi sekä liikkuneen hieman etelämmäksi. Kuva: Rajavartiolaitos / Viestintä

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on jatkanut sunnuntai-aamupäivällä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa eilen meressä havaitun öljyvahingon tiedustelua. Itse torjuntatoimet on lopetettu jo lauantai-illalla, mutta osa torjuntakalustosta on ollut edelleen valmiudessa.

Pelastuslaitos on suorittanut tiedusteluja maayksiköillä Länsisataman, Jätkäsaaren, Hernesaaren ja Merisataman alueilla sekä alusyksiköllä Hernesaaren edustalla. Tulokset Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneen tekemästä tiedustelusta osoittivat, ettei öljyn määrä ole vesialueella lisääntynyt vaan se on päinvastoin vähentynyt. Lisäksi pelastuslaitos on selvittänyt vesi- ja viemäriverkostosta tai alusten polttoainetankkauksista aiheutuneiden öljyvuotojen mahdollisuudet, mutta näistäkään ei öljyn alkuperää ole voitu paikallistaa. Rajavartiolaitoksen Länsi-Suomen merivartiosto selvittää ja tutkii alueella liikkuneiden alusten mahdolliset öljypäästöt.

Meressä aamupäivällä valvontalennolta havaittu öljyhavainto sijoittuu tällä hetkellä Pihlajasaaren ja Melkin eteläpuolelle, jossa on useita pieniä irrallisia öljylauttoja. Öljylautat ovat noin puolen kilometrin päässä saarista. Meressä olevaa öljyä ei sen määrään vähyyden vuoksi voida käytössä olevilla menetelmillä torjua, joten pelastuslaitos lopettaa kaikki torjuntatoimet tämän öljyvahingon osalta. 

Pelastuslaitoksen asiantuntija on tarkastanut eilisen öljyhavainnon alueella liikkuvien lintujen tilanteen, ja linnuissa ei ole toistaiseksi havaittu öljyjäämiä. Pelastuslaitos kuitenkin jatkaa tilanteen seuraamista ja ryhtyy tarvittaessa uusien havaintojen pohjalta toimenpiteisiin.

Aiheesta lisää:

Pelastuslaitos lopettaa öljyntorjuntatoimet Helsingin edustalla

Kevyttä Polttoöljyä meressä alueella Hernesaari-Pihlajasaari

Helsingin Pelastuslaitos suorittaa öljyntorjuntatoimia

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.