Kaikkia arvonlisäverokantoja on tarkoitus nostaa yhdellä prosenttiyksiköllä ensi vuoden alusta. Valtiovarainvaliokunta puoltaa 6. marraskuuta valmistuneessa mietinnössään (VaVM 24/2012) hallituksen esittämiä korotuksia.

Hallituksen esityksessä yleinen arvonlisäverokanta korotettaisiin 23 prosentista 24 prosenttiin. Korotusta esitetään myös vakuutusmaksuveroon, jota on peritty yleisen arvonlisäveron suuruisena. Elintarvikkeisiin, rehuihin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta korotettaisiin 13 prosentista 14 prosenttiin.

Kirjoihin, tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saatuihin korvauksiin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovellettava verokanta korotettaisiin 9 prosentista 10 prosenttiin.

Arvonlisäverokantojen muutosten on arvioitu lisäävän valtion verotuloja noin 830 miljoonaa euroa vuodessa. Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja valtiontalouteen kohdistuvilta vaikutuksiltaan merkittävänä. Se on osa niitä uusia sopeutustoimia, joista hallitus on sopinut kevään kehyspäätöksen yhteydessä ja joiden tavoitteena on kääntää valtion velan ja kokonaistuotannon suhde laskuun.

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen.

Mietintö sisältää kaksi vastalausetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.