Jan Klabbers

Suomen Akatemian Martti Ahtisaari -akatemiaprofessoriksi on valittu Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Jan Klabbers. Kansainvälisten konfliktien hallinnan tutkimuksen Martti Ahtisaari -professuuri oli haussa ensimmäistä kertaa ja tehtävään haki 15 henkilöä.

Klabbers on kansainvälisesti hyvin arvostettu ja laajasti tunnustettu oikeustieteilijä. Klabbersia arvioineet asiantuntijat katsovat hänen voivan antaa akatemiaprofessorina merkittävän panoksen rauhan ja konfliktin tutkimukselle.

Akatemian rahoituksella työskentelee 41 akatemiaprofessoria eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Akatemiaprofessoriksi nimitetään etevä tutkija, jonka uskotaan myötävaikuttavan tutkimuksen edistymiseen oman tieteenalansa piirissä. Viisivuotinen tehtävä on tarkoitettu täysipäiväiseen tutkimustyöhön ja siihen liittyvään toimintaan.

Klabbersin tavoitteena on antaa panoksensa uskottavan globaalin hallinnan etiikan kehittämiseen. Hän keskittyy hallinnan kannalta keskeisten toimijoiden ammatillisiin rooleihin ja luo sitä kautta globaalin hallinnan hyve-etiikkaa.

Globaalin hallinnan etiikka ymmärretään perinteisesti myös kansainvälisen politiikan etiikkana. Kansainvälistä oikeutta tutkitaan useista näkökulmista, mutta mikään näistä ei ole erityisen kiinnostunut etiikasta.

Samankaltaisia hankkeita on kuitenkin toteutettu muissa yhteyksissä. Hyve-etiikkaa on sovellettu esimerkiksi liike-elämän päätöksiin ja julkisen päätöksenteon toimintatapoihin. Tämän perinteen parissa työskentelevät eetikot ovat soveltaneet hyve-etiikkaa moniin ammatteihin terveydenhuollon ammattilaisista lakimiehiin ja tuomareihin.

Klabbers on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi Amsterdamin yliopistossa vuonna 1996 ja samana vuonna hän aloitti Helsingin yliopistossa. Klabbers on erittäin kansainvälinen, sillä hän on useaan otteeseen työskennellyt vierailevana professorina ja tutkijana ulkomailla. Yhdysvaltojen, Sveitsin ja Ranskan kausien lisäksi hän on pitänyt vierailuluentoja muun muassa Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Japanissa.

Klabbers on saanut tunnustusta kotimaisista ja kansainvälisistä luottamustehtävistään sekä vastaanottanut useita tunnustuspalkintoja. Hänen laajaan englannin- ja hollanninkieliseen julkaisutuotantoonsa kuuluu kaikkiaan 235 julkaisua. Klabbersin artikkeleita on julkaistu useissa korkealle arvostetuissa kansainvälissä tiedejulkaisuissa, ja hän esittelee säännöllisesti tutkimustuloksiaan kansainvälisissä konferensseissa. Vuosina 2006–2011 hän toimi Suomen Akatemian rahoittaman Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksikön johtajana.

http://www.helsinki.fi/globalgovernance/research/klabbers.html

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.