Yksilön seksuaalisuus on voimavara, jota ei saa manipuloida

Suomen Mielenterveysseura ja Seta ovat huolissaan niistä vaikutuksista, joita seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen tähtäävillä manipulaatiohoidoilla (ns. eheytyshoidot) on ihmisten terveyteen ja yhteiskunnan ilmapiiriin. Järjestöt pitävät hoitoja hyvin epäeettisinä ja seksuaalioikeuksia loukkaavina.  Eheytyshoidot luovat virheellistä mielikuvaa heteroseksuaalisuudesta muita parempana tai jopa ainoana hyväksyttävänä ja normaalina seksuaalisena suuntautumisena. Tällä voi olla vakavia seurauksia ihmisen minäkuvalle.

Oma seksuaalisuuden ja sukupuolen kokemus ovat yksilön voimavara, ja seksuaalioikeuksia on kunnioitettava ihmisoikeuksina.

– Jokaisen tulee saada toteuttaa seksuaalisuuttaan muita kunnioittavalla tavalla, vastaanottaa tietoa seksuaalioikeuksista sekä saada ajanmukaista ja asiallista neuvontaa ja kasvatusta. Tämä koskee etenkin nuoria, jotka ovat erityisen alttiita seksuaalisuuteen liittyvälle manipuloinnille, muistuttaa Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen.

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen on edelleen monelle salaisuus. Tutkimusten mukaan oman identiteetin merkittävän osa-alueen salaaminen sitoo runsaasti henkisiä resursseja. Salaisuuden tuomaa fyysistä painoa kehossa puolestaan voi verrata uuvuttavaan ruumiilliseen työhön.

– Suomen Mielenterveysseuran kriisityössä tämä näkyy muun muassa asiakkaiden tuntemana häpeänä, syyllisyytenä ja ahdistuksena, kertoo Ruohonen.

Seta pitää erittäin tärkeänä, että kaikki terveydenhuollon toimijat takaavat turvallisen, ajanmukaiseen tietoon perustuvan palvelun seksuaalista suuntautumista ja sukupuolen moninaisuutta koskevissa asioissa. Moni arastelee hakea tukea, koska epäilee henkilökunnan asenteita ja kykyä kunnioittaa asiakkaan omaa identiteettiä.

– Olisi hienoa, jos kriisipäivystyksiä ja muita palveluita markkinoitaessa mainittaisiin erikseen, että työntekijät on koulutettu kohtaamaan moninaisuutta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen saralla, toivoo Setan puheenjohtaja Outi Hannula.

Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. Seura edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä, tekee ehkäisevää mielenterveystyötä ja rakentaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla.

Seta ry on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö. Sen tavoitteena on, että jokainen saa elää yhteiskunnassa yhdenvertaisesti riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään ja sukupuolen ilmaisustaan. Valtakunnallisella Setalla on 21 jäsenjärjestöä ympäri maata.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.