POHJOINEN VUOTO

Pumppauskapasiteettia on lisätty pohjoisessa ojassa kipsisakka-altaan vierellä. Pumppauksen ohi menevää ylivuotoa saadaan ohjattua tehokkaasti rautatien alittavan rummun kautta kohti pohjoista jälkikäsittely-yksikköä. Jälkikäsittely-yksikössä veden pH:ta saadaan nostettua tehokkaammin kalkkimaitoaseman avulla ja samalla metalleja poistuu vedestä.

VUODON PAIKANNUS

Tarkan vuotokohdan etsintä kipsisakka-altaan 1-lohkon sisäpuolella jatkuu edelleen. Käytössä on vedenalaiset kamerat, kaikuluotain ja virtausmittari. Tiistai-aamuna kaivokselle on saapunut lisäksi sukellusrobotti ja sen henkilökunta.

Virtausmittarilla on pystytty nyt hahmottamaan mahdollista vuodon lähtöpaikkaa tarkemmin ja tutkimuksia jatketaan muun muassa sukellusrobotilla. Vuodon lähtöpaikka pyritään löytämään mahdollisimman pian ja aloittamaan sen tukkiminen.

VUODON PAIKKAUS

Paikkaaminen aloitetaan, kun vuodon lähtöpaikka löytyy altaan sisältä.

ETELÄN VUOTO

Uutta, neljättä turvapatoa rakennetaan edelleen eteläisen ns. Kortelammen jälkikäsittely-yksikön suuntaan. Vesi eteläisestä jälkikäsittely-yksiköstä lähtevässä Lumijoessa voi olla sameaa maanrakennustöiden takia. Ehkäisevänä toimenpiteenä varoaltailla on laitettu liitua veteen, joka myös voi näkyä valkoisuutena Lumijoessa. Vuodon määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan ja vuoto menee etelän varoaltaisiin, joissa on kapasiteettia eli kipsisakka-altaan vettä ei pääse etelässä kaivosalueen ulkopuolelle.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.