Jytyn puheenjohtajana jatkaa Maija Pihlajamäki.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtajaksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu jatkamaan hallintotieteiden maisteri Maija Pihlajamäki. Valinnan teki Jytyn liittokokous Helsingissä keskiviikkona 7.11.

Jytyn puheenjohtajana jatkaa hallintotieteiden maisteri Maija Pihlajamäki, joka on johtanut 70 000 jäsenen STTK:laista liittoa keväästä 2010 saakka. Pihlajamäen valinta oli yksimielinen, eikä hänellä ollut vastaehdokkaita.

Jatkokaudelle valittu puheenjohtaja korostaa, että Jytyn ja ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuuden haasteet liittyvät työelämään tulevien sukupolvien aktivoimiseen.

”Ammattiyhdistysliikkeellä on elintärkeä rooli työehtojen ja palkkojen kehittämisessä. Saavutettuihin asemiin ei kuitenkaan voida jäädä lepäämään, vaan ammattiliiton jäsenyyden merkitys on perusteltava myös työelämään tuleville uusille ikäluokille.”

Pihlajamäki muistuttaa, että ay-liikkeen on seurattava aikaansa ja otettava toiminnassaan huomioon työelämän muutokset. Jytyn tänään julkistetun jäsentutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin kehittäminen on ay-liikkeen tärkein tehtävä heti palkkojen ja työehtojen kehittämisen jälkeen. Työhyvinvointi meni jopa työpaikkojen turvaamisen edelle.

”Ammattiyhdistysliikkeen vanhat saavutukset vanhempainlomista viisipäiväiseen työviikkoon ovat tärkeitä, kovalla työllä saatuja tuloksia. Meidän on kuitenkin vastattava ajan huutoon, ja tällä hetkellä se huuto liittyy hyvinvointiin työpaikoilla.”

Vaatimukset kasvavat, liiton pysyttävä mukana

Jytyn jäsentutkimus, johon vastasi reilut 12 000 liiton jäsentä, antaa hälyttäviä tuloksia. Reilu viidennes vastaajista oli kokenut kuluneen vuoden aikana henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista. Vajaa kymmenes oli kokenut niitä usein.

”Näihin lukuihin on reagoitava vakavasti. Työelämä on muuttunut muutenkin entistä vaativammaksi. Kuten tutkimuksesta käy ilmi, jatkuvasti kasvavat tavoitteet ja vaatimukset ovat meidänkin jäsenistömme suurimpia haasteita työelämässä. Meidän on ammattiliittona huolehdittava paitsi työntekijän aineellisesta hyvästä eli riittävästä ja oikeudenmukaisesta palkasta, myös henkisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Näiden tasapainosta syntyy hyvinvoiva työntekijä, joka jaksaa jatkaa työtä eläkeikään asti. Väestön huoltosuhde heikkenee, joten meillä ei ole varaa menettää työikäisiä ihmisiä työhyvinvoinnin laiminlyömisen vuoksi”, Pihlajamäki toteaa.

* Jyty edustaa noin 70 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.