Talvivaaran kaivoksesta ympäristöön purkautuvassa vedessä on ennakoitua korkeampia uraanipitoisuuksia, alustavien arvioiden mukaan 100–200 becquereliä litrassa (Bq/l). Suomessa pohja- ja pintavesien uraanipitoisuus on tyypillisesti alle 1 Bq/l.

Tiistaina ELY-keskuksen kaivoksen ulkopuolelta ympäristöstä keräämien vesinäytteiden uraanipitoisuudet ovat vielä pieniä. Alustavien tulosten pohjalta on jo kuitenkin havaittavissa, että uraanipitoisuudet kaivoksen pohjoispuolella ovat suurempia kuin alueella aiemmin mitatut uraanipitoisuudet.

Tulokset perustuvat nopeisiin määritysmenetelmiin, joilla saadaan suuruusluokka-arviot. Tarkat analyysitulokset valmistuvat aikaisintaan perjantaina.

Uraanipitoisuus ympäristöön purkautuvassa vedessä on siinä määrin korkea, että Säteilyturvakeskus (STUK) tehostaa ympäristön radioaktiivisuuden valvontaa Talvivaarassa. STUK on ottanut valvontanäytteitä tiistaina ja keskiviikkona. Näytteet analysoidaan niin pian kuin mahdollista.

Suomessa ei ole toistaiseksi asetettu raja-arvoa jätevesille. Juomavedelle asetettua toimenpiderajaa 3 Bq/l ei ole kuitenkaan perusteltua käyttää raja-arvona jätevesille.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.