Ensimmäisen vieraan kielen tarjonta laajenee Tampereen kouluissa. Uutena kielenä valikoimaan tulee kiinan kieli, jonka lapsi voi valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi Pispalan koulussa ensi syksystä alkaen.

Pispalan koulussa kiinan kieltä (mandariini) voi opiskella kuudennelle luokalle saakka. Tämän jälkeen oppilas jatkaa kiinan opiskelua Pyynikin koulussa.

Kiinan kielen osaajien tarpeen odotetaan kasvavan lähivuosina Tampereen kaupunkiseudulla muun muassa Kiinaan suuntautuvan kaupankäynnin myötä. Myös huoltajat ovat toivoneet mahdollisuutta valita lapselle kiinan kieli ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi (A1-kieli). Tähän saakka kiinaa on A-kielenä tarjonnut Suomessa ainoastaan Meilahden koulu Helsingissä.

Kieliohjelmaan tulee ensi syksynä muitakin täydennyksiä. Pispalan koulun A1-kieliohjelmaan lisätään myös ranskan ja saksan kieli. Samoin Kaarilan koulun A1- kieliohjelmaa täydennetään saksan kielellä. Takahuhdin koulun kielivalikoima kasvaa, kun kouluun tulee tarjolle A1-kielenä myös ranska.

A1-kielen ryhmä käynnistyy, jos vähintään 12 oppilasta valitsee koulun kieliohjelmaan kuuluvan kielen. Tällöin englannin opiskelu alkaa neljännellä luokalla.

Tampereen kaupunki on viime vuosina laajentanut koulujensa kieliohjelmaa ja vaihtoehtoisia kieliä on nyt tarjolla varsin monessa koulussa. Myös oppilaiden valinnat ovat monipuolistuneet, joten harvinaisten kielten ryhmiä on saatu käyntiin enemmän. Tänä syksynä Tampereella peräti viidennes kolmasluokkalaisista aloitti jonkin muun kuin englannin kielen ensimmäisenä vieraana kielenään.

Erityisesti saksan kielen suosio ensimmäisenä vieraana kielenä on vahvistunut, ja nykyisin saksaa opiskellaan Tampereella ensimmäisenä vieraana kielenä kaikkiaan 15 koulussa. Ranskaa opiskellaan A1-kielenä kolmessa koulussa, espanjaa ja venäjää kumpaakin yhdessä koulussa.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti kieliohjelman laajennuksista 8.11.2012.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.