Eduskunnan talousvaliokunta hyväksyi arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistusta koskevan esityksen kokouksessaan 8. marraskuuta. Uusi sääntely parantaa arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Uudistuksessa nykyinen arvopaperimarkkinalaki jaettaisiin useammaksi laiksi.

Talousvaliokunta teki hallituksen lakiehdotuksiin useita muutoksia, joista merkittävimmät liittyivät perustuslakivaliokunnan esittämiin, erityisesti pörssin toimintaan kohdistuviin muutoksiin. Pörssin päätökset, jotka liittyvät kaupankäynnin keskeyttämiseen, kaupankäynnin lopettamiseen tai kaupankäyntiosapuolen oikeuksien peruuttamiseen, on mahdollista jatkossa saattaa Finanssivalvonnan käsiteltäviksi.

Valiokunta on lisäksi selventänyt arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain välistä sääntelyä sekä tehnyt muutoksia lakiehdotusten siirtymäsäännöksiin.

Mietintö on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/tavm+11/2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.