Uusi opas sisältää 2000 kulttuurihistoriallisesti tärkeää kohdetta Uudeltamaalta. Vastaavan laajuista julkaisua ei ole aikaisemmin tehty mistään alueesta Suomessa. Teos on tarkoitettu kaikille asukkaille ja vierailijoille, jotka voivat oppaan kanssa tutustua niin omaan lähiympäristöönsä kuin matkailijan näkökulmasta uusiin kohteisiin.

Kulttuuriympäristöön kuuluvat mm. muinaismuistot, vanhat tiet, meriväylät ja viljelymaisemat sekä kylät, kartanot, talonpoikaistalot ja torpat. Mukana on myös kesähuviloita, urheilumajoja sekä teollisuuden, kaupan ja julkisten laitosten alueita. Puistoja ja puutarhoja on mukana ensisijaisesti rakennusten ympäristönä.

Kohteet sijaitsevat kahdeksassatoista kunnassa 50 kilometrin säteellä Helsinginniemeltä. Kompakti, 14 cm x 19 cm -kokoinen ja noin 400-sivuinen opas soveltuu polkupyöräilijälle, autoilijalle ja myös rannikkoveneilijälle, koska mukana on saaristoalueita.

”Olemme keskittyneet maaseudun arvokkaisiin ympäristöihin, koska tiheistä kaupunkiympäristöistä on muutenkin tarjolla hyvää aineistoa”, kertoo hankkeen alullepanija arkkitehti, TkL Mikael Sundman. Hän kertoo myös, että oppaan nimistö osin ruotsinkielisine nimineen heijastaa historiallista perinnettä.

Julkaisussa on kattava kartasto, jonka avulla kohteet voi paikantaa. Tulee kuitenkin muistaa, että kohteita voi tarkastella vain jokamiehenoikeuden suomin edellytyksin. Jokaisesta kohteesta on sanallinen kuvaus. Viisikymmentä vuotta nuorempia kohteita ei yleensä ole mukana.

Oppaaseen on koottu ja yhtenäistetty kunnallisten ja maakunnallisten museoiden, Museoviraston, kaupunkisuunnitteluviranomaisten ja monien tutkijoiden vuosien varrella tuottamaa tietoa Uudenmaan rakennuskulttuurista.

Oppaan julkaisemisesta vastaa Rakennustaiteen seura yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Teoksen tekstit on koonnut FM Hanna Galtat ja kartta-aineiston ylitarkastaja Riitta Tornivaara-Ruikka Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Kirjaa voi ostaa mm. Arkkitehtuurimuseosta (Kasarmikatu 24, Helsinki) ja 15.11. lähtien Uudenmaan maakuntamuseoista. Lisätietoja oppaasta ja jakelupaikoista: opas@rakennustaiteenseura.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.